Tilbage i februar måned fremsatte Kommissionen et direktivforslag om virksomheders due diligence for bæredygtighed. Forslaget har til formål at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd i de globale værdikæder for at fremme den grønne omstilling og beskytte menneskerettigheder i og uden for EU.

I Kommissionens forslag er det alene de store virksomheder med 500+ ansatte med en nettoomsætning på 150 mio. euro, der vil blive forpligtet af due diligence-proceduren. I skrivende stund bliver direktivet forhandlet i Parlamentet. Udvalget for Beskæftigelse og Sociale anliggender holdt møde i tirsdags, hvor der blev udtrykt et ønske om, at direktivet også skal omfatte små og mellemstore virksomheder.

Due diligence kan oversættes til ’rettidig omhu’, som betyder at virksomhederne skal lave risikovurderinger i alle led i deres forsyningskæder. De skal sikre sig, at ingen led i virksomhedens aktiviteter forbryder sig mod fx arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder eller miljømæssige hensyn.

En række medlemslande har allerede indført nationale regler om due diligence, og visse virksomheder opstiller retningslinjer på eget initiativ. Der findes dog flere virksomheder i Europa, der ikke lever op til forslaget om due diligence. Ved dette forslag bliver der skabt en ensartet spillebane for alle virksomheder i EU.

I FH er vi glade for, at Kommissionen foreslår styrket samfundsansvar for virksomhederne. Lovpligtig due diligence er vejen frem, det skal ikke være et tilvalg at sikre arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og tage miljømæssige hensyn. Det skal være et krav.

Vidste du:

At lovpligtig due diligence vil skabe mere gennemsigtighed og give EU-borgerne den nødvendige adgang til virksomhedens værdikæde.

At lovpligtig due diligence vil være med til at sikre, at virksomhedernes forretningsplan bidrager til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader i overensstemmelse med Paris-aftalen.

At lovpligtig due diligence vil skabe bedre beskyttelse af menneskerettigheder og miljø i de udviklingslande som er tilknyttet virksomhederne.

Læs mere om due diligence her