Men kontanthjælpssystemet, som er en af grundpillerne i den danske velfærdsmodel, slår revner. Mange får reelt ikke den hjælp, de har brug for og hænger derfor fast i systemet, og presset på ydelserne har medført afsavn og fattigdom for nogle grupper.

Der er behov for at gentænke og forny systemet, og derfor er vi i Fagbevægelsens Hovedorganisation glade for, at regeringen har nedsat en Ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til et nyt og bedre system.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation anser vi kontanthjælpssystemet for at være helt uundværligt for trygheden i samfundet.

Det må og skal være fintmasket nok til at gribe os, hvis vi har brug for det.

Download og læs FH’s hvidbog:

  • Kort om kontanthjælpssystemet
  • Hvem er i kontanthjælpssystemet?
  • Baggrund og kontanthjælpsforløbet
  • Økonomisk levestandard for ydelsesmodtagere
  • Incitamenter til arbejde og a-kassemedlemskab
  • Kontanthjælpsreformer og arbejdsudbud

Download: FH’s Hvidbog om kontanthjælpssystemet

Fagbevægelsen ønsker at bidrage til at udvikle kontanthjælpssystemet, og derfor har vi udarbejdet denne hvidbog.

Hvidbogen tegner et billede af kontanthjælpssystemet og de mennesker, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Vi ønsker med denne hvidbog at skabe et fagligt og sagligt fundament og en fælles viden, der skaber et kvalificeret grundlag for at komme med forslag til et nyt og bedre system til gavn for borgerne.

Kontanthjælpssystemet skal sikre at ingen vokser op i fattigdom

Vores kontanthjælpssystem skal kunne to ting: Det skal sikre borgerne et rimeligt levegrundlag, hvor ingen vokser op og lever i fattigdom.

Derudover skal det fungere som en midlertidig ydelse.

Kontanthjælpsmodtagere skal derfor hjælpes hurtigst muligt i arbejde eller uddannelse gennem tidlig afklaring og relevante tilbud og de der ikke kan, skal visiteres til andre relevante indsatser som fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation anser vi kontanthjælpssystemet for at være helt uundværligt for trygheden i samfundet. Det må og skal være fintmasket nok til at gribe os, hvis vi har brug for det.

Lizette Risgaard

Det skal kunne betale sig at arbejde, men mennesker med fysiske og psykiske problemer skal mødes med krav, som de kan leve op til.

De skal ikke sanktioneres for krav, de ikke kan leve op til. Jeg håber, at denne hvidbog vil medvirke til at kaste lys dér, hvor der for alvor er behov at gennemføre forandringer.

Kun herved styrker kontanthjælpssystemet reelt trygheden i samfundet, og kun herved virker systemet som det sikkerhedsnet, det er tænkt som

Download: FH’s hvidbog om kontanthjælpssystemet

God læselyst!
Lizette Risgaard
Formand, FH