A-kasserne får hermed chancen for at levere en nyskabende indsats med en tidlig jobrettet hjælp til opsagte og arbejdsløse medlemmer.

Hvordan er det anderledes end i dag?

I dag er kontaktforløbet primært forankret hos kommunerne (jobcentrene), mens a-kasserne deltager i fællessamtaler, og står for CV-samtaler og rådighedssamtaler

Nu får udvalgte a-kasser hele ansvaret for kontaktforløbet med den ledige eller opsagte i tre måneder.

A-kassen får derved ansvaret for – ikke kun CV-samtaler og rådighedssamtaler – men også for jobsamtaler, jobrettede tilbud og lign. Jobcentret vil kun skulle deltage i en fællessamtale i de første tre måneder af ledighedsperioden

Formelt set skal a-kasserne nu:

 • Afholde 2 samtaler de første tre måneder (som det er nu afholder jobcentrene disse to job-samtaler).
 • Kombineres med, at a-kasserne skal afholde CV-samtale og rådighedssamtale.
 • A-kasserne skal arrangere fælles samtale (med jobcentret) inden 3 måneder.
 • Profiling (screening) af arbejdsløse gennemføres af a-kasserne – vurdering af risikoen for langtidsledighed

Yderligere indsatser:

 • Indsats i opsigelsesperioden
 • Direkte virksomhedskontakt, herunder jobformidling
 • Særlig kontakt og indsatser over for arbejdsløse med jobudfordringer

Hvad er formålet?

Formålet er at afsøge, om der er forskel på, hvor hurtigt ledige afgår til beskæftigelse ift. om kontaktforløbet primært er forankret i kommunerne (som tilfældet er i dag) eller om kontaktforløbet alene er i a-kasserne (forsøget).

Med andre ord er formålet: Forsøget skal og vil vise, at a-kasserne leverer en bedre indsats med bedre beskæftigelsesresultater end jobcentrene

 • hurtigere i job
 • bedre match
 • højere tilfredshed
 • bedre anvendelse af ressourcer og færre kokke
 • fokus på job primært, uddannelse sekundært
 • bedre anvendelse af ressourcer og færre kokke
 • fokus på job primært, uddannelse sekundært
 • Bedre håndtering af arbejdsløse med risiko for langtidsledighed

Disse a-kasser er med i forsøget

 • 3FA
 • Dansk Metal a-kasse
 • FOAs a-kasse
 • Magistrenes a-kasse
 • FTF A
 • HK Danmarks a-kasse
 • Socialpædagogernes a-kasse
 • BUPL-A
 • Min A-kasse

FForsøgets målgruppe

 • De medlemmer, der indgår i forsøget er:
 • Nyindplacerede ledige, dog med undtagelse af:
 • Personer med komplekse problemer, som er i risiko for langstidsledighed (a-kassens vurdering)
 • Unge under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsøgerpligt over for hjemmeboende børn
 • Nyindplacerede dagpengemodtagere, som ikke er en del af forsøget, fortsætter i det normale kontaktforløb forankret hos jobcentret.

Ni udvalgte a-kasser får fra nytår ansvaret for en ny indsats for ledige. Næstformand i FH, Ejner K. Holst, kalder forsøget for en enestående chance for a-kasserne til at hjælpe ledige i job på den bedst mulige måde.

Ny indsats for ledige

Nyheder, høringsvar og cases