Gitte havde ellers en lang karriere bag sig på kontorområdet.

Først 15 år i bogbranchen og derefter 14 år i et firma, der leverede låsesystemer til kunderne. Hun arbejdede med administration af sikkerhedssystemer og specialfremstillede låsesystemer og var i starten glad for jobbet.

Men arbejdet mistede fokus på kerneopgaven og arbejdsmiljøet blev pludselig præget af intern konkurrence, da arbejdsgiveren “målte og vejede” alt Gitte og kollegerne foretog sig:

Vi blev efterhånden målt og vejet i alt, hvad vi foretog os, så selvom der var et godt socialt sammenhold, blev vi efterhånden også konkurrenter!

Gitte Sønderskov Smith

”Arbejdet skiftede gradvist karakter, og det gjorde arbejdsforholdene også”, fortæller Gitte. ”Mit arbejde blev kedeligere, fordi stadig flere komponenter blev fremstillet i udlandet.

Jeg følte, at vi fjernede os mere og mere fra kerneopgaven, så jeg til sidst sad med sådan noget pseudoarbejde.

Arbejdsforholdene forandrede sig også til det værre. Vi blev efterhånden målt og vejet i alt, hvad vi foretog os, så selvom der var et godt socialt sammenhold, blev vi efterhånden også konkurrenter”.

Mistede gejsten og brændte ud

Resultatet var, at Gitte mistede gejsten og brændte ud. Hun blev opsagt, men var faktisk glad for det, for hun så det som en mulighed for at prøve noget nyt.

Spørgsmålet var bare hvad?

”Jeg er god til relationsarbejde,” siger Gitte, ”og den kompetence brugte jeg jo også i mit gamle job. Men jeg tænkte, at det måtte jeg kunne bruge bedre”.

Da Gitte blev opsagt, startede hun derfor som vågekone for døende på et plejehjem: ”Det gav bare så meget mere mening end mit arbejde på kontoret”, husker hun, ”så jeg tænkte, at det skulle være noget med mennesker og gerne gamle mennesker.”

Som ledig var hun i kontakt med Dorthe Fischer, rekrutteringskonsulent på HKs Jobbørs. Hun anbefalede at undersøge mulighederne på social- og sundhedsområdet, hvor der er god brug for arbejdskraft.

Jeg fik kontakt til en teamleder i hjemmeplejen om fredagen. Hun bad mig sende en ansøgning, og den modtog de om mandagen. Om tirsdagen var jeg til samtale, og onsdag morgen startede jeg i Rødovre Kommunes hjemmepleje!

Gitte Sønderskov Smith

Så gik det pludseligt hurtigt!

Dorthe Fischer nøjedes ikke med at anbefale Gitte at tjekke jobmuligheder på social- og sundhedsområdet. Fordi HKs Jobbørs gennem mange år har samarbejdet med FOAs jobformidlingsservice, FOA JobMatch, ringede hun med det samme til FOA JobMatch.

Her satte formidlingskonsulent Eva Pihl straks Gitte i kontakt med hjemmeplejen i Rødovre.

Og så gik det hele pludselig meget hurtigt”, fortæller Gitte. ”Jeg fik kontakt til en teamleder i hjemmeplejen om fredagen.

Hun bad mig sende en ansøgning, og den modtog de om mandagen. Om tirsdagen var jeg til samtale, og onsdag morgen startede jeg i Rødovre Kommunes hjemmepleje”.

Utroligt sammenhold og stor arbejdsglæde

I første omgang blev Gitte ansat som ufaglært timelønnet medarbejder, men det gjorde ingen skår i glæden:

”Jeg elskede det arbejde fra dag 1. Jeg havde jo ligesom alle andre hørt de dårlige historier fra hjemmeplejen, men det kunne jeg slet ikke genkende. Selvom arbejdet kan være hårdt, så er der et utroligt sammenhold i mit team, og det var en stor glæde at arbejde med borgerne og mærke deres taknemmelighed”.

Så efter 4 måneder startede Gitte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent og blev ansat som elev i Rødovre Kommune.

Jeg runder de 50 i år, men med den stadig højere pensionsalder føler jeg, at jeg er nødt til at gøre noget for at gøre mig attraktiv over for arbejdsgiverne, også når jeg bliver ældre!

Gitte Sønderskov Smith

”Rødovre er en god kommune at arbejde i”, konstaterer Gitte, ”det havde jeg allerede hørt, da jeg var vågekone. Derfor har de også ansat mig som voksenelev med den højeste elevløn, selvom jeg kun har 4 måneders og ikke 1 års anciennitet, som der ellers kræves.”

LÆS OGSÅ: Nyheder fra FOA’s A-kasse

Gitte forventer at være færdiguddannet som social- og sundhedsassistent i 2025, men det er ikke kun glæden ved faget og arbejdet, der har motiveret hende til at starte på uddannelsen:

”Jeg runder de 50 i år, men med den stadig højere pensionsalder føler jeg, at jeg er nødt til at gøre noget for at gøre mig attraktiv over for arbejdsgiverne, også når jeg bliver ældre.”

Farvel til HK – goddag til FOA

Der er dog også udfordringer ved at skifte fag her midt i livet, fortæller Gitte:

”Jeg skal jo påtage mig en ny faglig identitet. Jeg har lukket en dør og åbnet en anden. De fleste, jeg kender, bakker mig op, men der er også nogen, der synes, det er et mærkeligt valg, jeg har truffet”.

Hun fortsætter:

”Det sværeste har næsten været at skifte fra HK til FOA. Jeg er et rigtigt fagforeningsmenneske og har været medlem af HK siden 1994. Her har jeg været TR og haft min gang i HKs hus.

LÆS OGSÅ: Deltagerne elsker a-kasseforsøget – Mød 7 af dem her!

Så min udmeldelse af HK var forbundet med et vist vemod. Men FOA er jo også en god fagforening. Jeg er blevet taget godt imod og har bl.a. mødt dem, da de var på skolebesøg. Her fortalte de om, hvordan de vil rejse det som et OK-krav, at elever også skal have pensionsopsparing.

Sådan noget kan jeg godt lide!”, slutter Gitte Sønderskov Scmidt.

A-kasseforsøget: Tværfaglig jobformidling

A-kasseforsøget: Tværfaglig jobformidling

Både HKs A-kasse og FOAs A-kasse er med i a-kasseforsøget, der nu kører i sit sidste år. Her har de sammen med de andre a-kasser i forsøget modbevist myten om, at den enkelte a-kasse holder på sine egne medlemmer og ikke vil hjælpe dem med at få job på en anden a-kasses område.

A-kasseforsøget har klart modbevist denne påstand. A-kasserne arbejder tværtimod sammen om at vejlede medlemmerne hen til det sted på arbejdsmarkedet, hvor de kan få et godt og varigt job, der er det rigtige for dem.

I det sidste år er forsøget blevet suppleret med endnu et tværfagligt projekt, Sammen om job, hvor 8 a-kasser samarbejder om at vejlede og formidle medlemmer til hinandens arbejdsmarkeder.

Dermed er fundamentet for a-kassernes permanente overtagelse af kontaktforløbet blevet endnu stærkere – til gavn for medlemmerne og arbejdsgiverne, der nu kan få endnu bedre hjælp til at finde hinanden.

LÆS FLERE CASES FRA A-KASSEFORSØGET HER!