Altinget 16. november foreslår formanden for KL’s beskæftigelsesudvalg, Peter Rahbæk Juel (S), at annullere beslutningen om, at dagpengemodtagerne skal have et forenklet kontaktforløb i deres a-kasse fra nytår. Baggrunden er anden del af den slutevaluering af a-kasseforsøget, der blev offentliggjort i sidste uge.

Jeg synes, der er behov for, at vi tager luft ind.   

I sagens kerne handler det om, hvorvidt ledige medlemmer af en a-kasse de første tre måneder fortsat skal til møder i både jobcenteret og a-kassen, eller i stedet udelukkende skal være i a-kassen.

Vi foreslår, at hele kontaktforløbet overgår fra jobcenteret til a-kassen i et helt nyt beskæftigelsessystem, der i langt højere grad end i dag er baseret på tillid, frihed og værdighed.

nanna højlund

Den enkle model er igennem en årrække blevet afprøvet i nogle a-kasser og kommuner, og det forsøg er nu blevet evalueret i det omfang, det har været muligt.

Den første evaluering handler om tilfredshed og viser, at de forsikrede ledige, der alene har fået deres indsats i a-kassen, generelt er markant mere tilfredse. Det giver intuitivt ret god mening, idet man som arbejdsløs dermed ikke skal rende til samtaler om det samme på jobcenteret og i a-kassen.

Ledige med forløb i a-kassen har desuden større tiltro til, at de kan finde et job, flere bliver præsenteret for jobmuligheder til samtaler, og flere oplever, at der lægges en egentligt plan for jobsøgningen.

Den anden evaluering handler om beskæftigelseseffekter, og i det omfang man overhovedet kan konkludere noget, er der her meget små forskelle på beskæftigelseseffekten. På den baggrund vil jeg mene, at Peter Rahbæk Juels håndfaste konklusion er helt skæv.

Ekspertgruppen viser vejen

Lytter man til formanden for ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats, Claus Kreiner, så gør han meget ud af at fortælle, at vi i dag har et system, der er med til at sikre en høj beskæftigelse, men som kan forbedres i forhold til at sikre mere tilfredshed, skabe en højere grad af enkelhed og sænke omkostningerne.

Hvis a-kasserne får en større rolle i beskæftigelsesindsatsen, er det jo netop det, der bliver understøttet.

Vi ved, at forsikrede arbejdsløse er meget tilfredse med kun at få hjælp i a-kassen. Det ved vi fra første del af slutevalueringen af a-kasseforsøget, hvor 63 procent af forsøgsdeltagerne samlet set var tilfredse med deres kontaktforløb i a-kassen, mens det er 46 procent, der svarer, at de var tilfredse med deres kontaktforløb i jobcenteret.

FRIHED.
TILLID.
VÆRDIGHED.

Der er brug for en helt ny beskæftigelsesindsats. Blandt andet bør a-kasserne få det fulde ansvar for alle forsikrede arbejdsløse, lyder det fra FH i nyt udspil.

Det er grundlæggende bøvlet, at dagpengemodtagere skal til møder to steder. Det skaber kun bureaukrati og mistillid.

Det er én af grundene til, at vi nu skal have et forenklet kontaktforløb fra nytår i de første tre måneder, hvor forsikrede arbejdsløse har kontakt ét sted – i a-kassen. Skal det gøres endnu mere enkelt, så kan man oplagt udvide perioden, hvor a-kasserne står for kontaktforløbet.

Der er en tydelig besparelse for staten ved, at a-kasserne overtager en del af den kommunale indsats, da a-kasserne ikke kompenseres økonomisk for at overtage indsatsen, hvilket harmonerer med regeringens ønske om at spare på den aktive beskæftigelsesindsats.

Hvad viser evalueringen?

Evalueringen er bygget på et forsøg, som helt fra starten af har været meget svært at opsætte et godt evalueringsdesign for. Det er ikke evaluators skyld.

Ret beset kan der ikke siges noget samlet om de a-kasser, der har deltaget i forsøget. Ser man på de a-kasser, der under ét har dækket dele af landet, så er der en marginal negativ beskæftigelseseffekt på 1,3 procent.

Men ser man på de enkelte a-kasser, så er resultaterne mere varierende og i vid udstrækning insignifikante. Dertil kommer, at de a-kasser, der har haft en landsdækkende indsats, bliver holdt ude, når man ser på resultaterne under ét. Mens der på a-kasseniveau – i tilfældet af Dansk Metal – er signifikant positive resultater. Den del udelader KL, og derfor bliver billedet også alt for enøjet.

Det er faktisk ærgerligt, at vi ikke kan komme med mere håndfaste konklusioner. Det kunne vi i FH rigtig godt tænke os, når vi nu har et – synes vi – godt forslag til at skabe et enklere og billigere system, der også øger tilfredsheden blandt dem, det hele handler om, nemlig de arbejdsløse.

Vi foreslår, at hele kontaktforløbet overgår fra jobcenteret til a-kassen i et helt nyt beskæftigelsessystem, der i langt højere grad end i dag er baseret på tillid, frihed og værdighed.

Men så er det jo godt, at vi står i den heldige situation, at vi fra årsskiftet overlader de første tre måneder af kontaktforløbet til a-kasserne. Det giver et markant mere solidt grundlag at konkludere på og et godt skridt i den rigtige retning.