Siden 2020 har udvalgte a-kasser haft ansvaret for nogle dagpengemodtagere i begyndelsen af deres ledighedsperiode.

Fakta

A-kasseforsøget indgår i politisk aftale fra august 2018 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Med forsøget får a-kasserne ansvaret for kontaktforløbet og indsatsen i opsigelsesperioden samt i de første 3 måneder i ledighedsperioden.

LÆS ALT om A-kasseforsøget her

Det forsøg ophører nu med indførelsen af nye regler, som træder i kraft ved årsskiftet, hvor alle a-kasser har ansvaret for deres medlemmer de første tre måneder af ledighedsperioden.

Forsøget har affødt en række evalueringsrapporter, hvoraf den afsluttende er offentliggjort i dag.

I første delrapport har Rambøll målt tilfredshed med indsatsen i a-kasser sammenlignet med jobcentre, samt hvor mange arbejdsløse, der får et konkret jobtilbud, når de er i a-kassen.

63 procent af forsøgsdeltagerne er samlet set tilfredse med deres kontaktforløb i a-kassen, mens 46 procent af ikke-forsøgsdeltagerne, dvs. borgere der får normalindsatsen i jobcentret, svarer, at de er tilfredse med deres kontaktforløb.

Jeg er rigtigt glad for, at de arbejdsløse kolleger, der har fået deres beskæftigelsesindsats i a-kassen, også er tilfredse med det. Også mere end de arbejdsløse kolleger, der har fået hjælp af jobcenteret!

Nanna højlund

”Jeg er rigtigt glad for, at de arbejdsløse kolleger, der har fået deres beskæftigelsesindsats i a-kassen, også er tilfredse med det. Også mere end de arbejdsløse kolleger, der har fået hjælp af jobcenteret.

Det lover godt for en overtagelse af kontaktforløbet i de første tre måneder fremadrettet,” siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Omkring halvdelen af forsøgsdeltagerne svarer, at de har modtaget et konkret jobtilbud hos a-kasserne, mens det for den sammenlignelige gruppe i jobcentrene kun er en tredjedel.

”Det er godt med god, solid jobformidling i vores beskæftigelsesindsats. Den retning er jeg helt enig i. Derfor er det jo positivt, at a-kasserne også generelt set har taget det ansvar på sig at vise arbejdsløse helt konkrete jobåbninger,” siger Nanna Højlund.

Blandet billede af beskæftigelseseffekter

Fra anden delrapport er der målt på beskæftigelseseffekter af a-kasseforsøget, og her tegnes et mere blandet billede, hvor der har været udfordringer med at kunne evaluere forsøget, der gør det svært at komme med meget håndfaste konklusioner.

På tværs af alle a-kasser kan man ikke sige noget under ét, og evalueringen ser bort fra de a-kasser, der har haft en landsdækkende indsats.

”Jeg er ærgerlig over, at det ikke har været muligt at sige noget samlet om a-kassernes beskæftigelseseffekt i a-kasseforsøget.

Nu kigger vi på de resultater der ér, og så glæder vi os rigtigt meget til, at a-kasserne fra årsskiftet træder frem i en endnu større rolle i vores beskæftigelsesindsats

Nanna højlund

LÆS OGSÅ: Virksomhedsleder: Brug de faglige organisationer, når i rekrutterer

Nu kigger vi på de resultater der ér, og så glæder vi os rigtigt meget til, at a-kasserne fra årsskiftet træder frem i en endnu større rolle i vores beskæftigelsesindsats,” siger Nanna Højlund.