14 dage. Længere gik der ikke, fra Karina meldte sig ledig, til hun sammen med HK’s a-kasse havde landet et nyt job – endda i en helt uventet branche.

”Når du lige er blevet ledig, kører tankerne. Hvad skal der ske, hvordan finder jeg et nyt job? Til det første obligatoriske møde i a-kassen er der mange informationer at få styr på. Så jeg bemærkede faktisk ikke, at HK JobBørs på et tidspunkt blev nævnt,” fortæller Karina.

Men efter mødet gik det stærkt. Karina kom i kontakt med HK JobBørs i HK’s a-kasse, som med det samme kunne se potentialet i Karina, selv om hun med en halv merkonomuddannelse og et brændende ønske om at skifte branche, havde svært ved selv at pege på sit ønskejob.

Det, HK JobBørs kan, er at forbinde folk til hinanden og se dig med de kompetencer, du har. Når du søger alene, er du alene. Her har du organisationen bag dig. Du bliver sendt ud i noget, der er en reel mulighed for at få

Karina

I dag er Karina bogbinderassistent i Litotryk – en stor forandring efter 16 år som kundeservicemedarbejder i et energiselskab.

– Jeg nyder ikke at skulle sidde i front længere. I kundeservice repræsenterer du virksomheden, og derfor får du også al skraldet og frustrationerne. Som bogbinderassistent har du produktion og får noget fysisk fra hånden, og så er trykkeribranchen sjov. Jeg har mange gode kolleger, siger Karina.


Personlig matching virker

HK JobBørs matcher HK’ere med virksomheders behov for nye medarbejdere. Medlemmerne opretter et cv, og HK’s store netværk af private og offentlige virksomheder opretter stillingsopslag. Nogle kun på HK JobBørs, andre supplerer med offentlige opslag på jobsøgningssites. HK JobBørs’ rekrutteringskonsulenter matcher derefter personligt og kan tage den første kontakt til medlem og virksomhed.

Og netop den personlige matching har gjort en forskel for Karina.

– Det, HK JobBørs kan, er at forbinde folk til hinanden og se dig med de kompetencer, du har. Når du søger alene, er du alene. Her har du organisationen bag dig. Du bliver sendt ud i noget, der er en reel mulighed for at få. Der er ikke 50 ansøgere. Du ved, det er et ordentligt sted, så det skal du ikke bekymre dig om til samtalen, men kan fokusere på, om det er det rigtige for dig, siger Karina.

A-kasserne en god medspiller

Som fagligt forankret a-kasse kender HK’s a-kasse medlemmernes fag, brancher og arbejdsmarked. Det gør det muligt at specialisere jobformidlingen.

– I a-kasserne er vi en god medspiller til jobcentrene, fordi vi kender vores medlemmer og har etableret et godt samarbejde med en række virksomheder. Tit kender vi også tillidsrepræsentanterne og kan klæde dem på til at ansætte HK’ere. Jobcentrene skal på deres side repræsentere alle borgere. De skal kende et bredere spektrum af faggrupper, hvor det selvfølgelig ikke er muligt at specialisere sig på samme måde, siger Dorthe Fischer, rekrutteringskonsulent i HK JobBørs.

Fordi vi har direkte kontakt med både medlemmet og arbejdspladsen, kan vi formidle mennesket bag cv’et og virksomhedskulturen.

Dorthe Fischer, rekrutteringskonsulent i HK JobBørs.

A-kassens kendskab til HK’ere gør også, at virksomhederne får et andet blik på deres ansøgere.

– Fordi vi har direkte kontakt med både medlemmet og arbejdspladsen, kan vi formidle mennesket bag cv’et og virksomhedskulturen. Måske ønsker en virksomhed en ansøger med en bestemt uddannelse og erfaring. Her kan vi supplere med de personlige kompetencer, som blandt andet handler om tilgang og indstilling. Vi ønsker ikke bare et match her og nu, men gode, varige samarbejder, siger Dorthe Fischer.

Bare jeg havde brugt a-kassen noget før

Kontakten med HK’s a-kasse førte til et godt job for Karina, hvor hun kan se sig selv flere år frem. Samtidig har hun fået et andet syn på sit arbejdsliv:

– Jeg ville ønske, jeg havde været opmærksom på, hvad min a-kasse kunne gøre for mig, mens jeg var i mit gamle job. Det, at personer hjælper med matchet i HK JobBørs, ville have givet mig mod på at søge noget nyt tidligere. Jeg havde ikke overskud til at gå på kursus og tilegne mig nye kompetencer. Jeg tror, mange tænker ”Jeg kan mere end det her”, men ikke får gjort noget ved det. Så jeg er stadig med i HK JobBørs’ gruppe på LinkedIn – og opfordrer andre til det samme.

A-kasserne – bindeled mellem medlemmer og arbejdsgivere

A-kasserne – bindeled mellem medlemmer og arbejdsgivere

Landets a-kasser er tæt på medlemmerne, brancherne og arbejdsgiverne. Derfor har de en særlig position til at hjælpe deres medlemmer i job – og hjælpe virksomhederne til at få kompetente medarbejdere.
Flere politiske indsatser har i de senere år styrket a-kassernes rolle i jobformidlingen.

A-kasseforsøget

I 2020 igangsatte Beskæftigelsesministeriet A-kasseforsøget. De ni a-kasser 3FA, HK A-kasse, Dansk Metal A-kasse, FOA A-kasse, FTF-A, BUPL-A, SL A-kasse, Min A-kasse og Magistrenes A-kasse har i en fireårig forsøgsperiode siden 1. januar 2020 overtaget al kontakt og indsats over for arbejdsløse i opsigelsesperioden og i de tre første måneders arbejdsløshed.

I 2022 har den daværende regering formuleret en aftale om at forenkle kontaktforløbet for dagpengemodtagere. Bliver aftalen gennemført af den nye regering, vil a-kasserne fra 1. januar 2024 få ansvaret for kontakten med arbejdsløse i de tre første måneder af ledighedsforløbet – det vil sige samme princip som i a-kasse-forsøget.

Sammen om job – tværfaglig jobformidling

I 2022 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bevilget puljemidler til projektet ’Sammen om job – tværfaglig jobformidling’, hvor a-kasserne skal hjælpe medlemmerne med at finde job og hjælpe arbejdsgivere på tværs af virksomhedstyper og brancher med rekruttering og jobformidling. Projektdeltagerne er FH, HK, 3F, FOA, NNF, BUPL, Socialpædagogerne, , Teknisk Landsforbund og Dansk Metal.