Regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere har i dag indgået en aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Med aftalen ændres kontaktforløbet for dagpengemodtagere i de første tre måneder, og dermed gøres der op med det væld af møder i både a-kasser og jobcentre, som har været virkeligheden for mange tusinde ledige danskere, siden jobcentrene blev oprettet i 2007.

Vi er glade for, at det bevæger sig i den rigtige retning. I politik kan man sjældent tale om win-win, men det kan man faktisk her.

Lizette Risgaard

Særligt den første periode af ledighed har været forvirrende og uhensigtsmæssig, da mange har oplevet et meningsløst dobbeltforløb med samtaler i både jobcenter og a-kasse, men det er heldigvis snart fortid.

Derfor er det meget positivt, at et politisk flertal på Christiansborg er blevet enige om at lade det være op til a-kasserne at håndtere de ledige i de første tre måneder på dagpenge.

”Det er en historisk beslutning, der er truffet i dag for dagpengemodtagere og a-kasserne. En anerkendelse af det store og kvalificerede arbejde, som a-kasserne laver hver eneste dag.

Det er en rigtig god aftale, for det er nu engang a-kasserne, der kender deres medlemmer bedst,” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Forsøg bliver gjort permanent

Ordningen, som træder i kraft 1. januar 2024, er i store træk en udvidelse og en permanentgørelse af det a-kasse-forsøg, der har været i gang siden starten af 2020. Her blev ni a-kasser udvalgt til netop at stå for hele kontakten til de ledige i de første tre måneder, og alt peger på, at det har været en dundrende succes.

Af samme grund opfordrede FH for næsten et år siden til, at man gjorde det permanent og udvidede perioden til de første seks måneder – ikke mindst for at spare et trecifret millionbeløb årligt på beskæftigelsesområdet.

Flertallet bag aftalen har i første omgang valgt tre måneder i stedet for seks og fagbevægelsen vil fortsat arbejde for en seks måneders periode.

LÆS MERE: Deltagerne elsker a-kasseforsøget: Mød 7 af dem her

”Vi er glade for, at det bevæger sig i den rigtige retning. I politik kan man sjældent tale om win-win, men det kan man faktisk her. Indsatsen over for de ledige bliver bedre, mens staten sparer en masse penge, vi kan bruge til at sikre nedslidte en bedre tilbagetrækning” siger Lizette Risgaard.

Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af evalueringer af a-kasseforsøget, der netop viser, at medlemmer er mere tilfredse med a-kasserne end jobcentrene.

Fakta om aftalen

Foruden den forbedrede model for dagpengemodtagere indeholder aftalen blandt andet en omlægning af tilbuddene til de ledige, en besparelse på jobcentrene, bedre muligheder for digitale samtaler i både jobcentre og a-kasser samt en lempelse af uddannelsespålægget.

Baggrunden er aftalen om ny ret til tidlig pension fra 2020, hvori det indgår, at der skal spares på indsatsen i jobcentrene for at skaffe den nødvendige finansiering af Arne-pensionen.


LÆS MERE: Stærkt nyt fra a-kasseforsøg: Stor tilfredshed

I juni sidste år indgik aftalepartierne en delaftale, der tilvejebragte første del af finansieringen, og med den nye aftale er der nu styr på den resterende del.

Beskæftigelse
Beskæftigelse
Beskæftigelse
Politikerne forhandler lige nu om fremtiden på beskæftigelsesområdet, og her kan en permanent ændring af de lediges administration være i spil.