Næsten to ud af tre deltagere i a-kasseforsøget er tilfredse med den hjælp og vejledning, de har fået af deres a-kasse. Det viser en ny evalueringsrapport fra Rambøll.

Det gælder kun 50 procent af de ledige, der har fået et traditionelt forløb med samtaler i jobcenteret.

Billedet er helt entydigt og har været det igennem hele forløbet. A-kasserne kender bare deres medlemmer langt bedre end jobcentrene

Lizette Risgaard

”Billedet er helt entydigt og har været det igennem hele forløbet. A-kasserne kender bare deres medlemmer langt bedre end jobcentrene, og de her tal understøtter, hvor gode a-kasserne er til at hjælpe de ledige på den helt rigtige måde,” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Forhandlinger kører på højtryk

Politikerne er netop nu i gang med at lægge sidste hånd på en aftale om fremtidens beskæftigelsesindsats.

Et af de forslag, der forhandles om, er at gøre a-kasseforsøget, der har kørt siden starten af 2020, permanent og landsdækkende. Forsøget går kort sagt ud på, at en række a-kasser har overtaget hele ansvaret for de ledige i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed.

Nu har Rambøll netop publiceret sin anden evalueringsrapport af forsøget, og her er der god rygdækning for at udvide forsøget. Rapporten tegner nemlig et tydeligt billede af langt mere tilfredse ledige og en mere målrettet indsats, der fungerer.

Langt mere tilfredse ledige

65%

svarer at de får relevant og konkret feedback på deres cv

61%

svarer at de får en konkret plan for deres jobsøgning efter hvert møde

67%

er tilfredse med a-kassens jobrettede vejledning

50%

halvdelen går fra samtalerne med øget tro på, at de snart kommer i arbejde.

65 procent svarer, at de får relevant og konkret feedback på deres cv, mens 61 procent får en konkret plan for deres jobsøgning efter hvert møde. 67 procent er tilfredse med a-kassens jobrettede vejledning, mens halvdelen går fra samtalerne med øget tro på, at de snart kommer i arbejde.

Stor besparelse i vente

Tallene viser desuden en lille forskel i, hvor mange af de ledige, der kommer i beskæftigelse. Også her ligger forsøgsdeltagerne over andre ledige. Måler man efter både fire, otte og 13 uger er fire procentpoint flere af forsøgsdeltagerne kommet i arbejde sammenlignet med resten.

Efter seks måneders ledighed er forskellen mindre, men igen positivt for forsøgsdeltagerne – af dem er 56,2 procent kommet i beskæftigelse, mens det gælder 54,4 procent af andre ledige.

Rambøll understreger i rapporten, at beskæftigelsestallene ikke er signifikante nok til at lave en direkte sammenligning ved virkningen af forsøget. Men når man medregner, at en permanentgørelse af forsøget vil spare et trecifret millionbeløb årligt, er det alligevel et vigtigt argument, at det i hvert fald ikke har en signifikant negativ effekt på beskæftigelsen.

En klokkeklar win-win

”Det ligner en klokkeklar win-win at give a-kasserne det fulde ansvar i den første periode. Gerne de første seks måneder, så medlemmerne kan nå at få et virkelig givtigt forløb med deres a-kasse,” siger Lizette Risgaard.

Netop en endnu længere periode med a-kassen er noget, 64-årige Charlotte Schultz fra HK’s a-kasse efterlyser. Hun blev i foråret en del af a-kasseforsøget, men da de tre måneder var gået, havde hun endnu ikke fået job og følte sig slået tilbage til start, da hun skulle sluses over i jobcenteret.

”Vi havde fået gang i et rigtig godt forløb, hvor jeg virkelig mærkede, at medarbejderne i HK’s a-kasse kendte mine vilkår i mulighederne i min branche. Men tre måneder for alt for kort tid, så jeg ville ønske, de gjorde perioden endnu længere,” forklarer hun.