I 2020 har ni a-kasser som forsøg overtaget al kontakt og indsats overfor arbejdsløse i opsigelsesperioden og i de tre første måneders arbejdsløshed.

Rambøll evaluerer løbende forsøget og skriver i deres nye rapport, at der er en systematisk højere tilfredshed blandt de dagpengemodtagere, som er en del af forsøgsordningen.

Når vi ser på målingerne af de vigtige parametre, så ligger dagpengemodtagerne i forsøget bedre end personer uden for forsøget. Det er virkelig godt.

Ejner K. Holst

I alt er 68 pct. af forsøgsdeltagerne samlet set tilfredse med deres kontaktforløb, mens det samme gælder for 58 pct. af de øvrige dagpengemodtagere i samme situation.

”FH har tidligere foreslået, at alle a-kasserne overtager hele indsatsen for ledige i opsigelsesperioden og under de første seks måneders arbejdsløshed. Og de overbevisende erfaringer fra a-kasseforsøget, som man kan læse i Rambølls nye rapport, bekræfter, at det er den helt rigtige vej at gå”, siger Ejner K. Holst.

Øget tro på nyt job

Rapporten viser derudover, at andelen af dagpengemodtagere, der har øget deres tro på at kunne komme i arbejde efter at have deltaget i et vejledningsforløb, også er højere blandt forsøgsdeltagerne.

Det samme gælder andelen, der i løbet af de første tre måneder er blevet præsenteret for stillingsopslag og jobåbninger, de kan søge nu og her.

”Når vi ser på målingerne af de vigtige parametre, så ligger dagpengemodtagerne i forsøget bedre end personer uden for forsøget. Det er virkelig godt – særligt når man husker på, at COVID-19 har gjort det svært at gennemføre forsøgets aktiviteter. Men træerne vokser ikke ind i himlen, og rapporten viser også, at der er plads til forbedringer. Derfor tror jeg også på, at vi kan gøre det endnu bedre gennem resten af forsøgsperioden, for jeg ved, hvor dygtige a-kasserne er”, siger Ejner K. Holst.

Læs hele evalueringsrapporten