Når medlemmer af Magistrenes A-kasse (MA) søger job på det akademiske arbejdsmarked vil de ofte finde et job, der ikke direkte matcher deres uddannelsesbaggrund – inden for fx filosofi eller religionsvidenskab.

De skal se sig selv i job, hvor de kan bruge nogle af de almene akademiske kompetencer, de har erhvervet sig. Det kan fx være som formidler, konsulent, rådgiver eller projektleder.

Vejledningen af jobsøgende tager derfor afsæt i, at medlemmerne skal være stærke, kompetente og selvhjulpne jobsøgere. Det fortæller Nina Korsholm, karriererådgiver i Magistrenes A-kasse.

Gun­­­stige konjunkturer har naturligvis hovedansvaret for den voldsomme fremgang i beskæf­tig­elsen. Men vi tillader os at mene, at MA’s tilgang til jobformidling booster den positive udvikling

Nina Korsholm, karriererådgiver i Magistrenes A-kasse.

”Vi arbejder især med kompetenceafklaring og ”kompetenceoversættelse” hos vores medlemmer, så de kan søge bredt og opdage ”nye” arbejdsmarkeder og brancher”, fortæller hun.

Jo mere brug af a-kassen – jo hurtigere i job

MA’s ambition for at deltage i a-kasseforsøget er ifølge Nina Korsholm, at medlemmerne hurtigt får lagt en plan for effektiv jobsøgning.

”Allerede ved velkomstsamtalen sikrer vi os, at medlemmet er godt i gang med jobsøgningen. Vi forsøger altid at være så konkrete som muligt, så vi er sikre på, at medlemmet kan finde jobopslag, som de kan søge her og nu. Det er langt de fleste medlemmer heldigvis gode til”, siger Nina Korsholm.

”Vi kommer med forslag til, hvordan medlemmet kan styrke sin jobsøgning. Fx ved at deltage i workshops hos os, hvor man får konkrete værktøjer til fx at arbejde med ansøgningsmaterialet, træne jobsamtalen, lægge en plan for uopfordret jobsøgning eller bruge LinkedIn. Jo mere medlemmerne bruger os, jo hurtigere finder de et job”, siger Nina Korsholm.

Sådan bygger vi bro mellem arbejdsgivere og medlemmer

Magistrenes A-kasse står for mere end 350 årlige arrangementer, fx virksomhedsarrangementer og webinarer, hvor arbejdsgivere møder MA’s medlemmer i håb om at kunne rekruttere nye medarbejdere.

Det er populære arrangementer, hvor arbejdsgiverne ofte har konkrete ledige stillinger med, som MA’s medlemmer kan spørge direkte ind til og derefter søge.

Det gjorde en afvæbnende forskel, at MA faciliterede, så jeg kunne være sparringspartner til jobsøgerne på en mere ligeværdig måde via en direkte dialog end til en formel jobsamtale

Rune Erbs Ledet, Leder i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker

På et af disse virksomhedsarrangementer mødte leder i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, Rune Erbs Ledet, omkring 50 jobsøgere. Efterfølgende modtog han 12 ansøgninger, hvoraf to ansøgere kom til jobsamtale.

”Det er en super mulighed for mig som arbejdsgiver for at fortælle om mulighederne i Brøndby og dele ud af mine erfaringer som leder, som kan komme ansøgere til gode i deres jobsøgning.

Det gjorde en afvæbnende forskel, at MA faciliterede, så jeg kunne være sparringspartner til jobsøgerne på en mere ligeværdig måde via en direkte dialog end til en formel jobsamtale”, siger Rune Erbs Ledet.

”Jeg kan kun understøtte denne form for møde. Det er fantastisk, at en a-kasse kan være proaktiv på den måde”, siger han.

Kultursektoren er populær

MA’s idé med virksomhedsarrangementer er ifølge karriererådgiver Nina Korsholm både at udvide medlemmernes viden om et bredt arbejdsmarked og at påvirke arbejdsgivere, så de er åbne for kandidater med andre uddannelsesbaggrunde end de umiddelbart ‘oplagte’.

”Kultursektoren er populær, og der er typisk mange deltagere ved den type arrangementer.  Men når vi tilrettelægger virksomhedsarrangementer, skeler vi selvfølgelig også til udviklingen på arbejdsmarkedet og til, hvor der er særlig behov for akademisk arbejdskraft. Vores fokus er pt. meget på, hvordan vores medlemmer kan bidrage til den grønne omstilling og til brugerdreven it-innovation”, siger Nina Korsholm.

Hun fortæller, at MA har har bidraget til rekrutteringer i bl.a. Miljøstyrelsen og Skattestyrelsen.

Laveste ledighed i mere end 10 år

Modellen ser ud til at virke: På intet tidspunkt har der de sidste 10 år været så få ledige medlemmer af MA som nu. I marts 2022 var der 5,39 % fuldtidsledige. Det svarer til 3.642 personer.

”Det er ingen overdrivelse at sige, at MA’s ledighed styrtdykker. Og kurven fortsætter nedad. Gun­­­stige konjunkturer har naturligvis hovedansvaret for den voldsomme fremgang i beskæf­tig­elsen. Men vi tillader os at mene, at MA’s tilgang til jobformidling booster den positive udvikling”, siger Nina Korsholm.