A-kasseforsøget fortsætter med at vise gode resultater. Nye tal fra de deltagende a-kasser viser, at 3.682 ledige under forsøget i 2021 er blevet formidlet videre i job af deres a-kasse.

Tallene bekræfter, at a-kasserne helt oplagt burde overtage hele indsatsen for ledige i opsigelsesperioden og under de første seks måneders arbejdsløshed

EJNER K. HOLST

Og det er gode nyheder, mener næstformand i FH Ejner K. Holst.

”Det viser igen, at indsatsen for at hjælpe ledige videre i job kan gøres bedre og mindre bureaukratisk end i dag. Og tallene bekræfter, at a-kasserne helt oplagt burde overtage hele indsatsen for ledige i opsigelsesperioden og under de første seks måneders arbejdsløshed,” siger han.

Under A-kasseforsøget har ni a-kasser siden 2020 overtaget al kontakt og indsats over for arbejdsløse i netop opsigelsesperioden og de første måneder derefter.

Forsøget bliver løbende evalueret både i forhold til, hvor mange ledige der kommer i arbejde, og hvor høj tilfredsheden er blandt deltagerne.

Her fremgår det bl.a., at 70% af deltagerne i opsigelsesperioden følte, at de blev mødt med kendskab til deres faglige område og arbejdsmarked.

Fakta om A-kasseforsøget

A-kasseforsøget indgår i politisk aftale fra august 2018 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Med forsøget får a-kasserne ansvaret for kontaktforløbet og indsatsen i opsigelsesperioden samt i de første 3 måneder i ledighedsperioden.
Det drejer sig om: 3FA, HKA, Dansk Metal A-kasse, FOA A-kasse, FTF-A, BUPL-A, SL A-kasse, Min A-kasse og Magistrenes A-kasse.

Seks af kasserne (3F, Metal, BUPL, SL, FOA og HK) har foreløbig gennemført næsten 4.000 succesfulde jobformidlinger i de kommuner, der med i forsøget.

A-kasseforsøget løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.