Beskæftigelsen fortsætter med at stige, og det kommer heldigvis også kontanthjælpsmodtagere til gode.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der ikke har været så få på kontanthjælp, siden man begyndte at føre statistik over det i januar 2007.

I fjerde kvartal faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 1.600 personer, så tallet nu lyder på 91.300. Det er næsten en halvering siden 2015.

Stor besparelse for staten

Modtagere af kontanthjælpsydelser dækker både over kontanthjælpsmodtagere, men også en række andre. Blandt andet modtagere af uddannelseshjælp, løntilskud og tilbud til udlændinge. For alle grupper er tallene faldende.

– Det er vildt overraskende, når man tænker på den voldsomme turbulens, økonomien har været udsat for som følge af prisernes himmelflugt og de stigende renter, siger Erik Bjørsted, cheføkonom i Dansk Metal, til Ritzau.

Det er en enormt stor gevinst for samfundsøkonomien, når kontanthjælpsmodtagere kommer i fuldtidsarbejde og betaler skat frem for at få penge af staten. Nærmere bestemt 260.000 kroner om året, skriver Ritzau.

En værdig behandling er vigtig

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har stort fokus på, at den høje beskæftigelse skal føre til, at netop grupper på kanten af arbejdsmarkedet bliver hjulpet i gang.

FH lancerede i sommer et bud på fremtidens beskæftigelsessystem, hvor det er helt centralt, at kontanthjælpsmodtagere behandles med værdighed og får en god, individuel behandling med udgangspunkt i den enkeltes behov.

FRIHED.
TILLID.
VÆRDIGHED.

FH’s bud på en ny beskæftigelsesindsats

Ikke kun af hensyn til samfundsøkonomien, men også fordi det giver en enorm værdi for den enkelte at komme fra kontanthjælp over i beskæftigelse. Det gælder også for vedkommendes børn, hvis sandsynlighed for at klare sig godt stiger, når forældrene kommer i job.

Antal personer på kontanthjælpsydelser – sæsonkorrigeret (Danmarks Statistik):