Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet er desværre ikke nogen nyhed.

Alligevel har problematikken igen fundet vej til nyhedsstrømmen her i 2022. Det skete blandt andet efter, at Beskæftigelsesministeriet i februar offentliggjorde deres evaluering af særlige indsatser for ledige over 50 år.

Evalueringen viste, at halvdelen af dem oplever at blive fravalgt på grund af alder.

Beskæftigelsesministeriet: Mange ledige seniorer oplever at blive valgt fra på grund af alder (bm.dk)

Seniorernes særlige udfordringer

Problemet er også velkendt i HK’s a-kasse, der derfor – som en del af a-kasseforsøget – har en specifik model for den indsats, der tilbydes de ledige over 55 år.

Indsatsen indeholder mange af de velkendte elementer fra almindelig jobvejledning, men tilsat et særligt blik for de udfordringer, de ældre medlemmer kan opleve, forklarer chefkonsulent Sussi Schnell Aabak:

’Når man har mange års erfaring, har man for eksempel ofte et omfangsrigt CV. Hvis det ikke bliver skåret til, kan det komme til at fremstå for langt og for ufokuseret.

Derfor hjælper vi med at vende medlemmernes mangeartede erfaringer til deres fordel ved at tale om, hvordan de kan målrette CV’et til det specifikke job, de søger.’

Jeg bliver set som en jobsøgende og ikke et socialt tilfælde. Det synes jeg, at jeg oplevede sidste gang, jeg var i kontakt med Jobcenteret.

Charlotte schultz

Blik for de særlige udfordringer

Ledige over 55 år kan også have andre særlige udfordringer, som for eksempel mindre kendskab til vore dages vidt forgrenede uddannelseslandskab, der udvikler sig hele tiden.

Og de, der har været mange år på samme arbejdsplads, kan indimellem være i tvivl om, hvordan deres kompetencer kan bruges i andre jobs.

Det er nogle af de mulige udfordringer, vejlederne i HK’s a-kasse har et særligt blik for, når medlemmerne er over 55 år.

Når mange års erfaringer bliver et plus: Mange ledige seniorer oplever at blive valgt fra på grund af alder. Derfor har HK’s a-kasse som led i a-kasseforsøget valgt at gøre en særlig indsats for ledige over 55 år. En af dem er Charlotte Schultz, der i en alder af 64 ikke holder sig tilbage fra at søge nye veje.
Jeg er godt klar over, at jeg er med i det her a-kasseforsøg, og det er jeg svært tilfreds med,’ forklarer Charlotte Schultz

Glad for at der kun er en aktør

Disse sidstnævnte udfordringer er dog ikke dem, der kendetegner Charlotte Schultz, der med sine 64 år er et af de ældre medlemmer, der modtager vejledning fra HK’s a-kasse som led i a-kasseforsøget.

’Jeg er godt klar over, at jeg er med i det her a-kasseforsøg, og det er jeg svært tilfreds med,’ forklarer Charlotte Schultz og uddyber:

’For det første er det jo rart, at der kun er en part at forholde sig til, fordi a-kassen har ansvaret her i de første tre måneder.

Men især er jeg glad for, at jeg bliver set som en jobsøgende og ikke et socialt tilfælde. Det synes jeg, at jeg oplevede sidste gang, jeg var i kontakt med Jobcenteret.’

En vejleder der kan se jobmulighederne

Charlotte Schultz har været ledig i en måned, efter hendes stilling som programchef i den frivillige sociale forening Børns Voksenvenner ophørte ved udgangen af 2021, og i den tid har hun haft to samtaler med a-kassen:

’Jeg har fået en dejlig direkte feedback på mine ansøgninger. Det kan jeg virkelig bruge til noget, også fordi jeg kan mærke, at min vejleder har et godt kendskab til de dele af jobmarkedet, jeg orienterer mig imod’,’ forklarer Charlotte Schultz og fortsætter:

’Min vejleder har et fint blik for, hvordan jeg kan vende mine mange erfaringer til en styrkeposition, der gør, at jeg kan søge flere forskellige slags job. Og han hjælper mig med at sætte ord på mine kompetencer, og det gør mine ansøgninger skarpere.’

Dagens gode bemærkning med hjem

At sætte ord på tingene er noget, Charlotte Schultz er trænet i efter mange år som politisk og faglig aktiv og som underviser, forklarer hun og tilføjer:

Ansøgninger skal være korte og knivskarpe.

Charlotte SCHULTZ

“Ansøgninger skal være korte og knivskarpe.

Så selv om jeg er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation, glæder jeg mig meget til a-kassens kursus om at skrive fængende, fordi jeg kan godt opleve, at jeg indimellem hænger lidt fast i nogle bestemte formuleringer.”

Når Charlotte Schultz skal sige, hvad hun sætter mest pris på i kontakten til a-kassen er det nu ikke så meget de specifikke tilbud inden for job- og karrierevejledning, hun lægger vægt på:

’Det vigtigste for mig er nok, at jeg går glad og optimistisk fra samtalerne og tænker “Ah, ja, det var dagens gode bemærkning’, jeg fik lige der fra min vejleder.”

Har et forslag til STAR

Således opmuntret har Charlotte Schultz heller ikke holdt sig tilbage fra at spille forslag ind til a-kassen. For hun har lagt mærke til, at for eksempel jobbet som underviser udvikler sig og vil ikke holde sig tilbage fra de nye udfordringer.

“Jeg har foreslået min vejleder, at der bliver oprettet et uddannelsestilbud til ledige, der kan give os kompetencer inden for e-læring og webunderstøttede kurser.

Efter erfaringerne under corona er det jo fortsat meget populært med webinarer og e-læring. ‘

Men der er mange af tilbuddene, hvor jeg kan se, at der ikke er arbejdet med pædagogiske principper for e-læring, og ofte halter teknikken også ganske forfærdeligt.

Dér kunne jeg godt bidrage med mine erfaringer som underviser,” vurderer Charlotte Schultz.

’Og jeg ville nok have lettere ved at få en fod indenfor, hvis jeg lige kunne opkvalificere mig med den nyeste viden om e-læring og webinarer.

Så jeg har opfordret til, at det kunne godt lige komme på STAR-listen som 6 ugers selvvalgt uddannelse nu,’ slutter Charlotte Schultz og lægger tryk på ’nu’, mens hun griner lidt af sin egen utålmodighed.

Et godt eksempel på, at dialogen i jobvejledning går to veje, og at vi som a-kasser bliver kloge af at lytte til vores medlemmer.