Alle a-kasser skal overtage hele indsatsen for de ledige forsikrede i opsigelsesperioden og i de første seks måneders arbejdsløshed. Indsatsen har hidtil været delt med de kommunale jobcentre.

Sådan lyder kernen i det forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der skal give a-kasserne et stort og afgørende ansvar for en jobrettet indsats.

Modellen har allerede med succes været afprøvet i et års tid. Her har ni a-kasser som forsøg fået ansvaret for indsatsen i de første tre måneders arbejdsløshed. Erfaringerne er så gode, at a-kassernes soloansvar bør udstrækkes til seks måneder, mener FH.

Ejner K. Holst: Hvad venter vi på?

På baggrund af de overbevisende erfaringer fra forsøget foreslår FH nu, at alle a-kasserne overtager indsatsen i opsigelsesperioden og i de første seks måneders arbejdsløshed.

A-kasseforsøget

I 2020 har ni a-kasser som forsøg overtaget al kontakt og indsats overfor arbejdsløse i opsigelsesperioden og i de tre første måneders arbejdsløshed. Det drejer sig om: 3FA, HKA, Dansk Metal A-kasse, FOA A-kasse, FTF-A, BUPL-A, SL A-kasse, Min A-kasse og Magistrenes A-kasse
Seks af kasserne (3F, Metal, BUPL, SL, FOA og HK) har foreløbig gennemført næsten 4.000 succesfulde jobformidlinger i de kommuner, der med i forsøget.
Læs mere: FH’s temaside om a-kasseforsøget

”Det vil forbedre jobindsatsen overfor de arbejdsløse og i højere grad imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft – mao. vil det give hele beskæftigelsesindsatsen et løft. Så hvad venter vi på?”, siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst.

Finansiering af Arne-pensionen

Konkret foreslår FH, at a-kasseforsøget afkortes med et år, så det slutter i 2022 i stedet for som planlagt året efter. I 2023 skal de ni forsøgskasser i hele landet så overtage indsatsen i opsigelsesperioden og i de første seks måneders arbejdsløshed.

De øvrige ti a-kasser skal overtage et tilsvarende ansvar for indsatsen i løbet af 2023 og senest den 1. januar 2024.

FH’s forslag vil give en besparelse på mindst 250 mio. kr. i kommunernes beskæftigelsesindsats. Dermed er forslaget med til at finansiere Aftale om ny ret til tidlig pension. Regeringen og aftalepartierne bag pensionsaftalen har nemlig besluttet, at aftalen skal finansieres ved at spare 1.1 mia. kr. på den kommunale beskæftigelsesindsats. Besparelsen skal findes ved at nytænke beskæftigelsesindsatsen.

Stort og afgørende ansvar

”FH’s forslag er konkret nytænkning, som vil give et reelt provenu til finansiering af tidlig pension. Vi foreslår en ny struktur for indsatsen, der giver a-kasserne et stort og afgørende ansvar for en jobrettet indsats”, siger Ejner K. Holst.

Han pointerer, at FH’s forslag også vil forenkle indsatsen for de ledige.

”Med vores forslag vil de forsikrede ledige kunne nøjes med at henvende sig ét sted om afklaring, jobsøgning, jobformidling og opkvalificering – i stedet for som i dag hos både a-kasse og jobcenter”, siger Ejner K. Holst. Tanken i FH’s forslag er, at a-kasserne i de første seks måneder arbejder med at forebygge langtidsarbejdsløshed, og at jobcentrene kan koncentrere sig om de arbejdsløse, der ikke er i job efter seks måneders arbejdsløshed.