Før coronavirus slog ned som et lynnedslag, var beskæftigelsen stigende, arbejdsløshedsløsheden faldende og arbejdsstyrken voksende i Danmark.

Både de unge og de ældre skal have mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og det vil blive nødvendigt med helt særlige initiativer på dette område.

Ejner K. Holst

Det sidste skyldtes især, at ældre blev længere på arbejdsmarkedet end tidligere. 

Udviklingen var tydelig hos de 60-64-årige og 65-66-årige, hvor beskæftigelsen steg med hhv. 14 og 6 procentpoint siden 2008, svarende til en stigning på 40.000 personer (Seniortænketankens rapport). Men det var inden coronakrisen.

Corona har rystet samfundet og sat det i stå

Nu er alt ændret. Hele samfundet er rystet af corona. Økonomien er sat i stå. Siden den 9. marts er knap 94.000 meldt arbejdsløse. I samme periode sidste år var det tal knap 43.000.

Beskæftigelsen og arbejdsløsheden vil i resten af 2020 være stærkt påvirket af den usikkerhed, corona fører med sig og som begrænser den økonomiske aktivitet i samfundet, og det vil ramme både de unge og de ældre på arbejdsmarkedet.

De unge med og uden uddannelse vil få vanskeligere ved at få fodfæste på jobmarkedet.

Det samme gælder de ældre uden job, eller som er afskediget i den nuværende krise, de vil få endnu vanskeligere ved at få et arbejde før og efter pensionsalderen 

I Fagbevægelsens Hovedorganisation får vi mange henvendelser fra seniorer, der er afskediget. En skriver fx:

Efter 45 år på arbejdsmarkedet: Så lidt skulle der til en fyring

”Jeg blev ledig pr. 1/3, nær 65 år gammel og vil stadig gerne arbejde. Men nu er det jo næsten håbløst at finde noget. 2 måneders ledighed sidste år spændte ben for, at jeg kunne få glæde af den nye lønforsikring.

Så lidt skulle der til, efter 45 år på arbejdsmarkedet med ganske lidt ledighed”.

Desværre forventer vi at se det kendte mønster, når økonomien igen får ben at gå på. Arbejdsløse mellem 30 og 55 år kommer hurtigt i job, mens de unge under 30 og de ældre over 60 vil få langt sværere ved at få et job.

Der er hårdt brug for at løse disse udfordringer. Start med Seniortænketankens anbefalinger til en særlig beskæftigelsesindsats over for arbejdsløse seniorer.

Ejner K. Holst

Alarmen blinker – det skal gøres muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Det signal vil vi gerne sende til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og til Folketinget. Der er hårdt brug for at løse disse udfordringer.

Start med Seniortænketankens anbefalinger til en særlig beskæftigelsesindsats over for arbejdsløse seniorer. FH er klar med yderligere forslag og ideer.

FH har i Seniortænketanken foreslået, at a-kasserne får en særlig rolle og opgave i forhold til at give arbejdsløse seniorer muligheder for job.

A-kasser skal hjælpe arbejdsløse seniorer

Det kan gøres i form af en pulje, som kan finansiere a-kassernes ekstra indsats over for seniorerne på linje med den pulje, der i de sidste otte år har været bevilget til trainee til nyuddannede arbejdsløse. Her leverer de faglige organisationer og a-kasserne en unik indsats i forhold til de unge.

A-kasserne har deltaget i indsatser overfor arbejdsløse seniorer tidligere. Dette kan udbygges i en tid, hvor seniorerne er mere presset beskæftigelsesmæssigt.

FH har også leveret et omfattende kompetencekatalog med forslag til at styrke arbejdsløses kompetencer. Kataloget vil også gavne seniorer, der kan have brug for nye kompetencer for at få et job.

Ministeriet skal give puljemidler

Jeg vil især fremhæve forslaget om en bedre ordning med opkvalificeringsjobs, som er helt ubrugt trods kampagner og flere midler.

Igen foreslår FH, at de faglige organisationer og a-kasserne overtager opgaven og får puljemidler fra Beskæftigelsesministeriet til at levere en indsats.

Ordningen er rigtig god. Den giver mulighed for at give arbejdsløse opkvalificering til konkrete jobs, som arbejdsgiveren tilbyder arbejdsløse.

Denne mulighed vil passe rigtig godt til arbejdsløse seniorer, der har masser at byde på, men som mangler specifikke kompetencer til job.

Indlæg er bragt i Altinget 11.05.20

Læs mere om Coronakrisen her

Ejner K. Holst

Vil du læse flere skarpe debatindlæg og politiske udmeldinger?