Ledighed og beskæftigelse

Ledighed - Arbejdsløshed - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Coronakrisen har indtil videre sendt 45.000 ud i ledighed

Antallet af bruttoledige faldt med 5.500 personer fra juni til juli 2020 til et niveau på 148.100 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten faldt til 5,2 pct. af arbejdsstyrken fra 5,4 pct. i juni. Der var ligeledes et fald i bruttoledigheden på 3.800 fuldtidspersoner fra maj 2020 til juni 2020.

Jobcenter, hvor en kvinde sidder ved en pc

Historisk økonomisk tilbagegang har indtil videre sendt 45.000 ud i ledighed

Coronakrisen har på få måneder visket flere års opsving i dansk økonomi væk. Med et historisk kraftigt dyk i aktiviteten, 95.000 færre beskæftigede og 45.000 flere ledige. Genopretning efter nedlukningen af samfundet er påbegyndt. Men der er stadig bump på vejen foran os. Stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, ophør af nogle af hjælpepakkerne og genopblusning af COVID-19 kan desværre betyde, at endnu flere mister deres arbejde den kommende tid. Der skal fuld fokus på at sætte yderligere skub i økonomien, så vi begrænser jobtabet, og de ledige hurtigt kan komme i arbejde igen, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

For mange ledige i udsigtsløse ressourceforløb

Alt for mange borgere får en dårlig eller slet ingen indsats i ressourceforløb, viser ny evaluering af førtidspensionsreformen. Der er behov for tidligere og langt bedre indsatser i forløbene, mener FTF.

Økonomisk vækst uden flere job

Den økonomiske fremgang har ikke skabt flere job eller bedre sociale forhold. EU-Kommissionen frygter, at mange lavindkomstgrupper ikke får forbedret situationen under den begyndende, økonomiske lettelse

Aftale er en god nyhed for ledige

Det er godt nyt for ledige, at regeringen og Enhedslisten nu er enige om en løsning for ledige. FTF er især glad for, at der er fundet en løsning for dem, der ville miste dagpengene fra 1. juli, og at det ikke bliver dyrere at være i a-kasse.

Ansvar skal give mere indflydelse

Den økonomiske krise har bl.a. kostet arbejdspladser og et fald i reallønnen. Lønmodtagerne har vist et stort ansvar, fastslår FTF’s formand Bente Sorgenfrey 1. maj.