Bredt set er der ikke akut mangel på arbejdskraft, men på visse områder er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig tyder det på, at genåbningen midlertidigt har skabt lidt ubalance på dele af arbejdsmarkedet.

Læs hele analysen: De ledige hænder skal følges med de rette kvalifikationer [PDF-fil]

Ser man nogle år frem risikerer vi, at manglen på fx faglært arbejdskraft stiger endnu mere. Hvis den udfordring skal løses, kræver det massivt fokus på uddannelse og opkvalificering. Her må virksomhederne også tage ansvar og investere i nuværende og kommende medarbejdere.

Arbejdsmarkedet stadig coronaramt

Der er fortsat mange ledige hænder på det danske arbejdsmarked.

Først og fremmest er arbejdsmarkedet stadig coronaramt og endnu ikke tilbage i normal gænge. Beskæftigelsen lå i 1. kvartal 2021 godt 36.000 personer under niveauet i 4. kvartal 2019, dvs. før coronakrisen. For den private del af arbejdsmarkedet er beskæftigelsen godt 52.000 personer lavere end før corona.

Der er også stadig ca. 12.500 flere bruttoledige, end før pandemien brød ud.
Der er aktuelt godt 115.000 bruttoledige, jf. figur 1a. Det svarer til 4,0 pct. af arbejdsstyrken.

Før coronakrisen bundede ledigheden på knap 103.000 fuldtidspersoner, svarende til 3,6 pct. Til sammenligning lå ledigheden inden finanskrisen historisk lavt på 67.000 fuldtidspersoner, svarende til 2,4 pct. af arbejdsstyrken.

Højere langtidsledighed

Desuden er langtidsledigheden steget en del under coronakrisen, og der er nu ca. 12.700 flere langtidsledige end i marts 2020, svarende til knap 36.000 fuldtidspersoner, jf. figur 1b. Aktuelt er mere end hver tredje bruttoledig langtidsledig, dvs. de har været ledige i ét år eller mere. Før coronakrisen var det ca. hver femte.

Dertil er der flere arbejdsløse end de, der indgår i statistikken over bruttoledige. Bl.a. kontanthjælpsmodtagere, der visiteres som ikke-jobparate eller personer, der ikke har ret til at modtage kontanthjælp eller dagpenge (fx på grund af opbrugt dagpengeret).

Opgørelsen af ledigheden i arbejdskraftundersøgelsen (AKU), der er en spørgeundersøgelse, inkluderer bl.a. nogle af disse ikke-registrerede ledige. AKU viser, at der aktuelt er omkring 50.000 ledige (ekskl. studerende), som ikke indgår i bruttoledigheden, men som aktivt søger arbejde og kan tiltræde et job inden for to uger.

Fair vækst og flere gode job

FH’s økonomiske 2030-plan

DOWNLOAD