Ledigheden faldt yderligere i december, og samlet set forlod knap 27.000 personer ledighedskøen i 2021. Samtidig har genopretningen betydet, at flere på kanten af arbejdsmarkedet er kommet i beskæftigelse.

Og selv om ledigheden nu er på et forholdsvis lavt niveau, er der fortsat gode muligheder for at få endnu flere med, og dermed hjælpe flere til at få en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Det betaler sig at investere i mennesker. Vi er godt i gang med at sikre at både arbejdsmarkedet, økonomien og de offentlige finanser forbliver stærke mange år frem. Lad os fortsætte ad den vej,

Den registrerede ledighed (bruttoledigheden) faldt med 9.400 fuldtidspersoner i december 2021. Der er aktuelt 70.900 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 2,5 pct. af arbejdsstyrken.

Laveste niveau siden september 2008

Ledigheden er nu 32.400 fuldtidspersoner lavere, end før coronapandemien brød ud, og på det laveste niveau siden september 2008. Bruttoledigheden for hele 2021 lå på 105.600 fuldtidspersoner, hvilket er 26.800 færre end i 2020.

– Det er ganske imponerende, hvor stærk genopretningen har været, og hvor mange der i løbet af 2021 er kommet i beskæftigelse, siger Mette Hørdum Larsen.

– Det har været positivt for dem, der er omfattet af den registrerede ledighed og dem, der typisk står først i køen til jobmarkedet. Men det har også været rigtigt positivt for de mange, der befinder sig lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, og som nu er kommet i arbejde.

Rigtig gode muligheder for at få endnu flere med

– Den kraftige efterspørgsel efter arbejdskraft giver rigtig gode muligheder for, at vi med den rigtige indsats kan få endnu flere med. Det gavner ikke blot den enkelte.

Det gavner også virksomhederne, som får en større og mere kvalificeret arbejdsstyrke at søge medarbejdere ud fra. Samtidig er det en stor gevinst for samfundet, når flere kommer i beskæftigelse, siger Mette Hørdum Larsen.

– Det betaler sig at investere i mennesker. Vi er godt i gang med at sikre at både arbejdsmarkedet, økonomien og de offentlige finanser forbliver stærke mange år frem. Lad os fortsætte ad den vej, siger Mette Hørdum Larsen.