Antallet af bruttoledige faldt med 9.400 personer fra november 2021 til december 2021 til et niveau på 70.900 fuldtidspersoner, jf. tabel 1.

Download analyse

Download hele analysen med tabeller og figurer:

“Ledigheden faldt yderligere til laveste niveua i mere end 13 år

Ledighedsprocenten var på 2,5 pct., hvilket er 0,3 pct.-point lavere end i november 2021. Bemærk, at Danmarks Statistik oplyser, at ledigheden i december var ekstraordinært lav pga. ændret mønster for ferieafholdelse i forbindelse med den nye ferielov.

Samlet set er bruttoledigheden nu godt 32.000 fuldtidspersoner under niveauet fra februar 2020, dvs. før coronapandemien brød ud, og antallet af bruttoledige er på sit laveste niveau siden september 2008.

Bruttoledigheden for hele 2021 lå på 105.600 fuldtidspersoner, hvilket er ca. 26.800 færre end i 2020

Download hele analyse med tabeller og figurer

Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Selv om ledigheden nu er på et forholdsvis lavt niveau, er der fortsat gode muligheder for at få endnu flere med, og dermed hjælpe flere til at få en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.