Antallet af bruttoledige steg med 35.500 personer fra marts til april 2020 til et niveau på 152.800 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten steg til 5,4 pct. af arbejdsstyrken fra 4,1 pct. i marts.

Stigningen i april er den største månedlige stigning siden statistikkens start i januar 2007, og den kommer oven på en stor stigning i marts på 13.900 fuldtidspersoner. Ledigheden er dermed steget med næsten 50.000 fuldtidspersoner de sidste to måneder.

Coronakrisen har dermed på kort tid vendt udviklingen på arbejdsmarkedet efter
mange års opsving. Bruttoledigheden lå i april på det højeste niveau i næsten syv år (siden midten af 2013), hvilket er knap 13.000 fuldtidspersoner under finanskrisen (i midten af 2012)

Ledigheden steg i april på tværs af alle aldersgrupper, men stigningen har været
størst blandt de 25-29-årige og de 30-39-årige, hvor ledigheden er steget med hhv. 2,0 pct.-point og 1,5 pct.-point.

Der var også stigende ledighed på tværs af alle FH-a-kasser i april. Samlet set er
ledigheden steget med knap 16.500 fuldtidspersoner i FH-a-kasser i forhold til marts. Ca. 35 pct. af den stigning skyldes flere ledige i 3F’s a-kasse, hvor ledigheden steg med 2,5 pct.-point til 8,6 pct., jf. tabel 2 og figurer på side 4 og 5. Andre FH-a-kasser har også oplevet, at ledighedsprocenten er steget med 2 pct.-point eller mere i april.

Der var 8.000 færre AKU-ledige i april 2020 sammenlignet med januar 2020. AKU-ledigheden er dog givetvis påvirket af den midlertidige suspendering af
jobansøgnings- og rådighedskravene i jobcentrene som følge af COVID-19. For at blive registreret ledig i AKU kræver det fx, at man er aktivt jobsøgende, og den andel kan meget vel være faldet som følge af den midlertidige suspendering af kravene.

Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.

Download hele notatet