Stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, ophør af nogle af hjælpepakkerne og genopblusning af COVID-19 kan desværre betyde, at endnu flere mister deres arbejde den kommende tid. Der skal fuld fokus på at sætte yderligere skub i økonomien, så vi begrænser jobtabet, og de ledige hurtigt kan komme i arbejde igen, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Dansk økonomi oplevede i 2. kvartal 2020 en historisk kraftig tilbagegang med et fald i BNP på 6,9 pct. i forhold til 1. kvartal, viser netop offentliggjort tal fra Danmarks Statistik. Det kommer efter et fald på 2 pct. i 1. kvartal.

Vi skal gøre, hvad vi kan, for at sikre en hurtig genopretning, så krisen ikke trækker i langdrag.

Mette Hørdum Larsen

Aktivitetsniveauet er nu tilbage på niveauet fra begyndelsen af 2016. I kølvandet af den lavere aktivitet er beskæftigelsen faldet med knap 95.000 personer i 2. kvartal.

– Det kraftige fald i dansk økonomi kommer ikke som en stor overraskelse i lyset af COVID-19 og nedlukningen af dele af samfundet. Men det giver syn for sagen i forhold til det store hul, som vi nu skal arbejde os op fra. Jobtabet har indtil videre været markant. Og det er altså sket på trods af de mange hjælpepakker, som har understøttet virksomhederne og sikret adskillige arbejdspladser i en meget svær tid, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

For tidligt at afblæse krisen

Der er også offentliggjort tal for bruttoledigheden for juli, som faldt med 5.500 fuldtidspersoner efter også at være faldet i juni. Foreløbigt er antallet af bruttoledige steget med 45.000 under krisen til 148.100 fuldtidspersoner, svarende til 5,2 pct. af arbejdsstyrken.

Det er for tidligt at afblæse krisen. Der er fortsat en del bump på vejen, som desværre kan sende flere ud i ledighed den kommende tid.

Mette Hørdum Larsen

– Ledigheden er steget historisk hurtigt under coronakrisen. Og det havde set langt værre ud, hvis der ikke var landet en aftale om lønkompensation, som har holdt hånden under flere hundrede tusinde lønmodtagere. Der er også tegn på, at ledigheden er faldet en del i august, og det er meget positivt. Det er dog for tidligt at afblæse krisen. Der er fortsat en del bump på vejen, som desværre kan sende flere ud i ledighed den kommende tid, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Tilbageholdenhed hos virksomheder og forbrugere

Genopretningen af økonomien er påbegyndt – ikke mindst som følge af genåbningen af samfundet. Det ser positivt ud på flere fronter herhjemme, men mange lande omkring os har det stadig svært, og det mærker de danske eksportvirksomheder.

Der er fortsat enormt stor usikkerhed om den økonomiske udvikling. COVID-19 er stadig blandt os og en genopblusning i flere lande med nye restriktioner lægger en dæmper på genopretningen.

Derudover er flere af de danske hjælpepakker ved at løbe ud. Den enorme usikkerhed skaber en situation, hvor både virksomheder og forbrugere til en vis grad vil være tilbageholdne.

– Vi skal gøre, hvad vi kan, for at sikre en hurtig genopretning, så krisen ikke trækker i langdrag. Der skal fuld fokus på at sætte yderligere skub i økonomien, så vi begrænser jobtabet, og de ledige hurtigt kan komme i arbejde igen, siger Mette Hørdum Larsen.