Bruttoledigheden faldt med 13.900 fuldtidspersoner i maj 2021. Der er aktuelt 115.300 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 4 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er fortsat 12.500 højere, end før coronapandemien brød ud.

“Det er godt at se, hvordan genåbningen hurtigt har haft en mærkbar effekt på aktiviteten i økonomien. Og at det også betyder, at flere kan forlade ledighedskøen”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

LÆS ANALYSE: Genåbning betød 13.900 færre ledige i maj (PDF-fil)

Der er udsigt til, at ledigheden vil falde yderligere de kommende måneder i takt med, at samfundet åbner endnu mere op.

Krisen er dog ikke slut endnu

Betydeligt flere langtidsledige

Krisen er dog ikke slut endnu. Antallet af langtidsledige er steget betydeligt under coronakrisen. Også hen over genopretningen sidste sommer, hvor bruttoledigheden faldt en del.

Stigende langtidsledighed øger risikoen for, at flere får en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed får sværere ved at komme tilbage i arbejde – også selv om efterspørgslen efter arbejdskraft nu tager til

Mette Hørdum Larsen.

“Stigende langtidsledighed øger risikoen for, at flere får en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed får sværere ved at komme tilbage i arbejde – også selv om efterspørgslen efter arbejdskraft nu tager til”.

“Det er vigtigt, at vi har fokus på, at genopretningen og den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft også kommer personer på kanten af arbejdsmarkedet til gavn.

Ellers ender vi med, at krisen får langsigtede konsekvenser – ikke alene for den enkelte, men også for økonomien”, siger Mette Hørdum Larsen.

Læs mere om beskæftigelse på fho.dk