Bruttoledigheden steg med 1.300 fuldtidspersoner i april 2021 efter et fald på 1.900 i marts. Der er aktuelt 130.700 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 4,6 pct. af arbejdsstyrken.

– Den begyndende genåbning har mærkbar effekt på aktiviteten i økonomien. Selv om ledigheden steg i april, vil flere ganske givet forlade arbejdsløshedskøen de kommende måneder, når restriktionerne forventeligt kan lempes yderligere, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Krisen er ikke slut endnu

Trods udsigten til at genopretningen tager fart, og at ledigheden vil falde de kommende måneder, er krisen dog ikke slut endnu. Antallet af ledige, som har været ledige i et år eller mere, er steget betydeligt under coronakrisen. Også i en periode hen over sommeren sidste år, hvor bruttoledigheden faldt en del, fortsatte langtidsledigheden med at stige.

– Stigende langtidsledighed øger risikoen for, at flere får en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed får sværere ved at komme tilbage i arbejde – også selv om efterspørgslen efter arbejdskraft tager til, siger Mette Hørdum Larsen og fortsætter,

– Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte og betyde, at krisen sætter varige spor i økonomien. Sidste uges politiske aftale med fokus på de langtidsledige er derfor nødvendig for at få vendt den tendens, og flere igen kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen.