Vi kæmper for job og tryghed til alle

FH kæmper for gode job og efteruddannelse til alle. Vi kan og skal alle bidrage til vores unikke fællesskab og sammen skabe vækst. Vi vil styrke lønmodtagerne i en tid med digitalisering og udenlandsk arbejdskraft og skabe tryghed ved at styrke vores unikke dagpengesystem.

Næstformand i fagbevægelsens Hovedorganisation

Fakta om Ejner K. Holst

Kontakt, CV, billeder og Sociale Medier

Det er dybt bekymrende og et udtryk for ansvarsforflygtigelse, at DA –mod bedre vidende – tegner et billede af, at medarbejdernes stress i lige så høj grad kan stamme fra privatlivet som fra jobbet.

EJNER K. HOLST, NÆSTFORMAND I FH

Høring over udkast til lov om ændring af
udlændingeloven, integrationsloven, epatrieringsloven og forskellige andre love