Voksenlærling : Fagbevægelsens Hovedorganisation
En ordning. To vindere
Voksenlærling.nu
Flere virksomheder skal hjælpe sig selv til at få uddannet den arbejdskraft, som de har brug for, og ansætte flere voksenlærlinge- og elever.

Hverken køn eller alder bør forhindre nogen i at udleve deres uddannelsesdrømme, mener Lene Sørensen. Hun er i voksenlære som klejnsmed og hjælper gerne sønnen med at svejse hans udstødning. ”Mine børn synes det er sejt at have en mor, der kan svejse,” siger hun.

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikre vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Vi kæmper for job og tryghed til alle

FH kæmper for gode job og efteruddannelse til alle. Vi kan og skal alle bidrage til vores unikke fællesskab og sammen skabe vækst. Vi vil styrke lønmodtagerne i en tid med digitalisering og udenlandsk arbejdskraft og skabe tryghed ved at styrke vores unikke dagpengesystem.

Næstformand i fagbevægelsens Hovedorganisation

Fakta om Ejner K. Holst

Kontakt, CV, billeder og Sociale Medier

Det er dybt bekymrende og et udtryk for ansvarsforflygtigelse, at DA –mod bedre vidende – tegner et billede af, at medarbejdernes stress i lige så høj grad kan stamme fra privatlivet som fra jobbet.

EJNER K. HOLST, NÆSTFORMAND I FH

Høring over udkast til lov om ændring af
udlændingeloven, integrationsloven, epatrieringsloven og forskellige andre love