Debat

Voksenlærling : Fagbevægelsens Hovedorganisation
En ordning. To vindere
Voksenlærling.nu
Flere virksomheder skal hjælpe sig selv til at få uddannet den arbejdskraft, som de har brug for, og ansætte flere voksenlærlinge- og elever.

Danmark kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Helt konkret viser fremskrivninger, at vi kommer til at mangle mellem 44.000 – 70.000 faglærte i 2025. Og løsningen? Ja den ligger lige for. Vi skal have landets arbejdspladser til at ansætte flere voksenlærlinge- og elever

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikre vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Vi kæmper for job og tryghed til alle

FH kæmper for gode job og efteruddannelse til alle. Vi kan og skal alle bidrage til vores unikke fællesskab og sammen skabe vækst. Vi vil styrke lønmodtagerne i en tid med digitalisering og udenlandsk arbejdskraft og skabe tryghed ved at styrke vores unikke dagpengesystem.

Næstformand i fagbevægelsens Hovedorganisation

Fakta om Ejner K. Holst

Kontakt, CV, billeder og Sociale Medier

Det er dybt bekymrende og et udtryk for ansvarsforflygtigelse, at DA –mod bedre vidende – tegner et billede af, at medarbejdernes stress i lige så høj grad kan stamme fra privatlivet som fra jobbet.

EJNER K. HOLST, NÆSTFORMAND I FH

Høring over udkast til lov om ændring af
udlændingeloven, integrationsloven, epatrieringsloven og forskellige andre love