Gennem de seneste uger har det skabt utryghed på en lang række arbejdspladser i bl.a. byggebranchen, at udenlandske arbejdstagere har kunnet krydse grænsen dagligt fra lande med relativt høj smitteforekomst. 

De vandrende arbejdstagere har arbejdet side om side med danske kolleger vel at mærke uden at skulle i karantæne eller blive testet for Covid-19. Og uden specifik vejledning eller kontrol fra myndighederne. 

Det ser der nu ud til at blive rettet op på med syv initiativer fra regeringen. Udspillet omfatter bl.a. en langt mere offensiv teststrategi, som udvides til også at omfatte vandrende arbejdstagere. 

Det har været ulogisk og utrygt, at danskere, der kom hjem fra udlandet, skulle i karantæne – mens udenlandske arbejdstagere uden videre kunne krydse grænsen og gå i gang på arbejdspladserne

Lizette Risgaard

Arbejdstilsynet vil desuden føre mere målrettet tilsyn i brancher med mange udenlandske arbejdstagere. Tilsynene kan resultere i at der udstedes påbud, hvis myndighedernes retningslinjer ikke overholdes. Udenlandske arbejdstagere, der har krydset grænsen, vil desuden kunne sendes i selvisolation, hvis det vurderes, at de kan være smittebærere. 

FH: Godt med bedre adgang til tests

Fra fagbevægelsens side er der især tilfredshed med, at der vil blive langt bedre adgang til tests, og at teststrategien udvides til også at omfatte arbejdstagere, der krydser grænsen for at arbejde på danske arbejdspladser. 

”Det har været ulogisk og utrygt, at danskere, der kom hjem fra udlandet skulle i karantæne, før de kunne møde på arbejde, mens udenlandske arbejdstagere kunne krydse grænsen og uden videre arbejde på fx byggepladserne. Samtidig har der manglet konkret vejledning og tilsyn i de enkelte brancher,” siger Lizette Risgaard.

”Nu ser vi frem til, at de nye tiltag kan rette op på problemerne, så alle – både danske og udenlandske arbejdstagere – kan have et så sikkert og trygt arbejdsmiljø som muligt, mens de holder hjulene i gang under coronakrisen”, siger hun.

Der er i høj grad behov for, at tilsynet kommer mere ud i de brancher, hvor medarbejderne er udsatte for smitterisiko i forbindelse med deres arbejde. 

Lizette Risgaard

Hurtigtarbejdende taskforce

FH-formanden glæder sig også over, at arbejdsmarkedets parter nu inviteres ind i en hurtigtarbejdende taskforce. Den skal bl.a. sikre, at der udarbejdes branchespecifikke vejledninger om forebyggelse af coronasmitte i alle relevante brancher.

Her er det helt afgørende for fagbevægelsen, at Arbejdstilsynet nu kommer mere på banen, pointerer Lizette Risgaard.

”Der er i høj grad behov for, at tilsynet kommer mere ud i de brancher, hvor medarbejderne er udsatte for smitterisiko i forbindelse med deres arbejde. Jeg er tilfreds med, at der nu lægges op til at slå ned og give påbud, når der sker alvorlige overtrædelser af de retningslinjer, der handler om at beskytte medarbejderne,” siger Lizette Risgaard. 

Forventer hurtig udrykning fra AT

Fagbevægelsen forventer, at den øgede myndighedskontrol også indebærer, at Arbejdstilsynet rykker hurtigt ud på de arbejdspladser, hvor medarbejderne oplever, at der tages utilstrækkeligt hånd om deres sikkerhed og sundhed.

Regeringens udspil omfatter også, at der udarbejdes branchespecifikke vejledninger. FH ser frem til, at Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA’erne) bliver inddraget – BFA’erne består af arbejdsmarkedsparterne i de relevante brancher.

FH-VEJLEDNING
CORONA OG COVID-19
Hvad har jeg ret til hvis min arbejdsgiver hjemsender mig? Kan min chef varsle mig ned i løn? Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med coronavirus?
Få svar på dette og mange flere spørgsmål i FH-vejledning om Corona.

TREPART om Corona-pas er indgået fredag 12.11: Vejledning opdateres, når loven vedtages og træder i kraft

Seneste Opdatering: 12.11 KL. 09.30