Rundt omkring i EU mødes arbejdsmarkedets parter i disse dage med deres regeringer, for at indgå aftaler om, hvordan man hjælper virksomheder, arbejdstagere – ja hele samfundet igennem den chokbølge, man er blevet ramt af med coronavirussens ankomst til Europa. 

Mange steder bliver der indgået aftaler, der naturligt nok er tilpasset de nationale forhold. I Danmark var vi hurtigt ude og fik lavet en trepartsaftale, der holder hånden under lønmodtagere, der ellers ville være fyringstruet. 

Det gør et stort indtryk på mig, at høre mine kolleger i ETUC fortælle om, at folk sendes hjem uden løn eller slet og ret fyres

Bente Sorgenfrey

Danmarks aftale ses som et forbillede

Bente Sorgenfrey, der er vicepræsident i europæisk fagbevægelse, ETUC, fortæller, at de mange tilbagemeldinger og spørgsmål fra kolleger rundt omkring i EU viser, at vores aftale ses som et forbillede.

Både for at vise hvordan en aftale kan skrues sammen – men nok så meget som et billede på, hvordan et samfund med stærke parter på arbejdsmarkedet, kan reagere hurtigt og effektivt på voldsomme udfordringer. 

Samtidig med, at vi får tilbagemeldinger om forhandlinger og resultater rundt omkring i EU, står det også klart, at der er nogle steder, hvor det er sværere end andre at få aftaler på plads. 

”Det gør et stort indtryk på mig at høre mine kolleger i ETUC fortælle om, at folk sendes hjem uden løn eller slet og ret fyres.

Nogle sendes hjem på en mindre løn – og her taler vi om lønninger, man i forvejen har svært ved at forsørge sig selv og sin familie for. Det viser de tal, Kommissionen for nylig har offentliggjort i forbindelse med høring om en europæisk mindsteløn, ganske tydeligt”.

Voldsomt pres på fagbevægelsen i Irland

I Irland udsættes fagbevægelsen for et voldsomt pres. Store virksomheder som fx Tesco nægter at forhandle og indgå aftaler med fagbevægelsen.

I bookmakerkæden Paddy Power har de ansatte længe klaget over manglende pauser, ingen betaling under sygdom og dårlige arbejdsvilkår. Da deres fagforening mødte op for at tale med lønmodtagerne, blev de truet med politiet.

Det illustrerer det klima, der er i Irland og derfor undrer det ikke, at det er ét af de lande, hvor der endnu ikke er indgået en aftale om at afhjælpe og afbøde den alvorlige situation, Irland befinder sig i.

140.000 irske lønmodtagere afskediget

140.000 irske lønmodtagere er allerede blevet afskediget og flere hundredetusinde vil formentlig følge. 

ICTU – den irske hovedorganisation – har derfor den 18. marts skrevet til landets premierminister og opfordret til, at der hurtigst muligt indkaldes til forhandlinger for at undgå en total katastrofe for de mange, der er blevet eller snart bliver arbejdsløse.

I brevet til premierministeren henvises til den danske trepartsaftale, og ICTU opfordrer til, at den irske regering tager udgangspunkt i den, og bruger den som inspiration for forhandlingerne. 

Jeg håber, at arbejdsgivere og regeringer – både i Irland og resten af EU – vil indgå i forhandlinger med fagbevægelsen om aftaler i forhold til den nuværende krise.

Bente Sorgenfrey

”Den situation vi står i nu understreger de store problemer, der er for lønmodtagere mange steder i Europa. Den viser, at de steder, hvor man hurtigt og effektivt kan indgå aftaler for at afbøde virkningerne af Covid19, er de steder, hvor der er respekt for de faglige rettigheder og respekt for parterne på arbejdsmarkedet.

Vi har ved flere lejligheder påtalt problemerne med ”union busting” i Irland og andre steder.

Styrk retten til kollektive forhandlinger

Og jeg har gentaget igen og igen, at den bedste løsning på problemerne på arbejdsmarkedet i EU, netop er at styrke retten til kollektive forhandlinger og retten til at organisere sig. 

”Jeg håber, at arbejdsgivere og regeringer – både i Irland og resten af EU – vil indgå i forhandlinger med fagbevægelsen om aftaler i forhold til den nuværende krise.

Det er i alles interesse – også arbejdsgivernes. Alle må tage ansvar – og det vil fagbevægelsen også. Det forudsætter selvfølgelig, at faglige rettigheder respekteres, og at man er villig til at forhandle med fagbevægelsen. Både i krise – og i gode tider”, siger Bente Sorgenfrey.

Irsk fagbevægelses brev til den irske premierminister kan læses her: 

Coronakrisen

https://www.ictu.ie/press/2020/03/18/letter-from-patricia-king-general-secretary-to-an/