Dokumentation:

Opdateret 21.09.20 kl. 15.14

Spørgsmål om hvem der er omfattet af aftalen

Er arbejdsmiljørepræsentanter omfattet af ordningen
Er fleksjobbere omfattet af ordningen?
Er tillidsrepræsentanter omfattet af ordningen
Er vikarer omfattet af ordningen?
Hvilke virksomheder og medarbejdere er omfattet af aftalen
Kan lønkompensationsordningen anvendes af en arbejdsgiver, der samtidigt har varslet lockout?
Kan medarbejdere der selv har opsagt deres stilling hjemsendes under lønkompensationsordningen?
Kan praktikanter omfattes af ordningen?
Gælder ordningen også for virksomheder med 1 ansat?
Kan udenlandske virksomheder med ansatte i Danmark gøre brug af aftalen om den midlertidige lønkompensation?
Er elever/lærlinge omfattet af aftalen?
Kan sygemeldte omfattes af ordningen?
Hvad hvis medarbejderen bliver sygemeldt efter ordningen er trådt i kraft?
Hvordan stilles ansatte, der skal gå på barsel midt i perioden i forhold til løn mm.

Spørgsmål om afslutning eller ændring af perioden med lønkompensation

Hvis en virksomhed ønsker at gøre brug af medarbejdernes arbejdskraft igen, er de så forpligtede til at møde med dags varsel.
Kan en virksomhed skifte mellem hvem der er hjemsendt?
Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere de ønsker lønkompensation for?
Kan man tage længere væk i den periode man er omfattet af lønkompensationsordningen?
Skal medarbejderen orienteres om, hvilken periode der er søgt lønkompensation for ham/hende?

Spørgsmål om afvikling af ferie

Er der gjort endeligt op med ferie der kan varsles i perioden 9. marts til 8. juli i den indgåede aftale?
Hvad betyder det at man kan anvende ferie fra det nye ferieår?
Hvad sker der med ferie, der var planlagt forud for indtræden i lønkompensationsordningen?
Hvilken betydning har det, at lønkompensationsordningen potentielt medfører, at hovedferien ikke holdes i sammenhæng?
Hvilken betydning har det, hvis medarbejderen på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indtræder i ordningen har afholdt ferie, der er varslet af arbejdsgiveren med forkortet varsel?
Hvis der kun er søgt lønkompensation for en del af perioden 9. marts til 8. juli, hvor mange feriedage skal man så holde?
Hvor mange feriedage skal man holde, hvis man er ansat på deltid
Hvordan placeres ferie- /fridage i lønkompensationsperioden?
Kan en lønmodtager der ønsker at holde mere fri i lønkompensationsperioden end 5 dage gøre det?
Skal jeg holde 5 feriedage selvom jeg har en feriehindring i noget af perioden?

Spørgsmål der vedrører afskedigelser i forbindelse med ordningen for lønkompensation

Er det muligt at få lønkompensation i henhold til aftalen, selvom virksomheden tidligere har foretaget afskedigelser som følge af Coronakrisen?
Er det muligt, at man i en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere i en virksomhed anvender aftalen om lønkompensation samtidig med, at man afskediger i en anden afdeling eller inden for en anden gruppe af medarbejdere i virksomheden?
Kan der ske afskedigelser i lønkompensationsperioden
Kan lønkompensation kombineres med lønnedgangsaftaler
Kan man forhandle efter loven om kollektive afskedigelser mens man fortsat er omfattet af lønkompensationsordningen?

Spørgsmål om hjemsendte medarbejdere på lønkompensation i perioden 9. juli til 29. august 2020

Hvad sker der, hvis jeg bliver opsagt, inden min ferie er afviklet?
Hvad sker der, hvis jeg er syg, når min ferie starter eller har en anden lovlig ferie-hindring?
Hvad sker der, hvis jeg har planlagt ferie, der helt eller delvist ligger uden for perioden 9. juli til 29. august 2020?
Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver ikke laver en konkret varsling af, hvornår jeg har ferie i hjemsendelsesperioden?
Hvem gælder de nye midlertidige regler i ferieloven for?
Hvor lang tid løber lønkompensationsordningen nu?
Hvor meget ferie skal jeg holde?
Hvordan placeres ferien?

Spørgsmål om ansættelsesret

Er lærlinge og elever omfattet af arbejdsfordelingen efter den nye midlertidige ordning?
Hvem betaler min løn under arbejdsfordelingen?
Hvis man har sagt ja til arbejdsdeling, og firmaet i perioden med arbejdsdeling går konkurs – hvordan er man så stillet?
Hvor lang tid kan en arbejdsfordeling efter den nye ordningen vare?
Kan arbejdsgiverne sagligt opsige de medarbejdere, som ikke ønsker at indgå i en ordning om arbejdsfordeling?
Kan der anvendes vikarbureauvikarer samtidigt med der arbejdes i arbejdsfordeling?
Kan en virksomhed anvende den klassiske arbejdsfordelingsordning samtidigt med de anvender den nye ordning andre steder?
Kan en virksomhed bruge ordningen med tilbagevirkende kraft?
Kan medarbejdere i fleksjob indgå i arbejdsfordeling?
Kan min arbejdsgiver forlænge arbejdsfordelingen, hvis han får brug for det?
Kan min arbejdsgiver sende mig på arbejdsfordeling, og så få personer i virksomhedspraktik og løntilskud til at arbejde i de timer jeg er på fordeling?
Kan virksomheden ensidigt beslutte at etablere arbejdsfordeling?
Når jeg har accepteret arbejdsfordelingen, kan min arbejdsgiver så ensidigt på et senere tidspunkt skrue op for, hvor mange timers ledighed jeg skal have om ugen?
Optjener jeg anciennitet under arbejdsfordelingen?

Spørgsmål om dagpengeret

Er det muligt at kombinere uddannelse på arbejdsfordeling med løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse eller SVU) og kompetencefondsmidler?
Er det regler for, hvilken uddannelse man kan deltage i som led i arbejdsfordeling?
Fungerer den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning kun i 2020?
Hvad er min indtægt i den tid, hvor jeg ikke arbejder, men er i en arbejdsfordeling, og hvem udbetaler den?
Hvis man indgår i den nye ordning, skal man så stadig stå til rådighed og søge job?
Hvis man uddanner sig på arbejdsfordeling, er det så også på den høje sats, eller er det på ens normale dagpengesats, og kan man også undgå træk på dagpengeretten?
Hvor mange dage skal jeg arbejde, og hvor mange fridage har jeg under den nye ordning?
Kan man undtages fra arbejdsfordeling og uddanne sig på den høje sats og uden træk på dagpengeforbruget?
Kan min arbejdsgiver træde ud af en arbejdsfordelingsordning og afskedige mig og mine kolleger, hvis de finder det nødvendigt?
Kan min arbejdsgiver ændre på min og mine kollegers arbejdstider under en arbejdsfordeling?
Kan nogle af mine kolleger arbejde fuld tid, mens andre slet ikke arbejder i en arbejdsfordelingsordning
Skal jobcenteret godkende en arbejdsfordelingsordning?

Øvrige spørgsmål

Hvad ligger der i betegnelsen ”Samlede lønomkostninger”
Hvordan opgøres lønkompensationen hvis man har haft svingende indtægt / eller sæsonarbejde?
Hvordan sondres der mellem fuldtidsansatte og timelønnede medarbejdere?
Hvorfor sondres der mellem funktionærer og ikke-funktionærer i relation til refusionen?
I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden?
Kan den hjemsendte når som helst opsige sit job med gældende varsel for at overtage et andet hos en anden arbejdsgiver?
Kan man indtræde i ordningen mens man har lønmodtagere hjemsendt uden løn som følge af force majeure?
Kan man sige nej til at der gøres brug af ordningen?
Kan man som lønmodtager arbejde andetsteds under hjemsendelsen?
Kan virksomheden sende faste medarbejdere hjem, og lade arbejdet udføre af offentligt støttede medarbejdere, så som virksomhedspraktikanter?
Skal tillidsrepræsentanten orienteres om hjemsendelser?