I FH har vi længe presset på, for at der ved arbejdsrelaterede boliger indføres minimumskrav til soverum, bad, toilet og køkkenforhold.

Sagerne viser med al tydelighed, at kummerlige og fuldstændig uacceptable boligforhold ikke kun bør være et fokus lige nu, men et vi også skal have fremover.

Morten Skov Christiansen

Derfor blev vi også glade, da en ny coronalov trådte i kraft 1. februar 2021. Nu skulle arbejdsgiverne leve op til minimumsstandarder for bl.a. plads, hygiejne og rengøring, hvis de havde indkvarteret deres medarbejdere. Og de skulle samtidig lave en plan for, hvordan de ville efterleve kravene.

Det var ikke de strammeste regler, og FH havde meget gerne set, at regeringen var gået meget længere, bl.a. ved at sikre arbejdstagerne egne soverum. Men det var en start.  

Gode intentioner, men alt for lille effekt

Glæden forstummede desværre alt for hurtigt, da vi nu har set utallige eksempler på, at udenlandske arbejdere har boet under uhumske og direkte ulovlige boligforhold, hvor de på ingen måde har mulighed for at holde den nødvendige afstand.

Når det sker, så stiger risikoen for smitte ikke kun for de udenlandske arbejdere, men også for at vi får nye og mere smitsomme mutationer ind på det danske arbejdsmarked. Det må ikke ske. Derfor skal alle coronarestriktioner, uanset hvem de er målrettet, tages meget alvorligt.

Samtidig tager meget få kommuner deres tilsynsforpligtelse alvorligt og skrider ind overfor ulovlige boliger. Selvom kommunerne har modtaget 134 indberetninger fra Arbejdstilsynet om mistanke vedr. problematiske boligforhold, så har de kun gennemført 11 boligtilsyn og givet 4 påbud. Det virker helt absurd og er et tydeligt eksempel på, at tilsynet ikke er effektivt.

Sikre reel håndhævelse af reglerne

Derfor er jeg også glad for, at beskæftigelsesministeren nu vil indkalde til politiske forhandlinger om at forlænge lovgivningen. Det bakker vi fuldt op om i FH.

Men vi skal mere end det. Vi skal også sikre en reel håndhævelse af reglerne. Jo længere tid vi venter, jo mere stiger smitterisikoen for vores udenlandske kolleger, og for at smitten spreder sig i resten af samfundet.

Hvor mantraet i begyndelsen af coronakrisen var ”at vi hellere vil gå et skridt for langt, end et for kort”, er vi på dette område gået den modsatte vej. Vi har taget et alt for lille og utilstrækkeligt skridt.

Heldigvis kan vi nå at gøre det op, og sikre vores udenlandske kolleger et coronafrit miljø og samtidig begrænse smitterisikoen i vores samfund.

Tilsynet bør overgå til Arbejdstilsynet

Men vi skal ikke stoppe der. Vi skal selvfølgelig sikre at arbejdstagerne også har anstændige boliger på den anden side af coronaepidemien.

FH har foreslået, at tilsynet med boligerne permanent overgår til Arbejdstilsynet. For sagerne viser med al tydelighed, at kummerlige og fuldstændig uacceptable boligforhold ikke kun er et lige nu, men et vi også skal have fokus på fremover. Og det kan Arbejdstilsynet sikre.

Ingen arbejdere, hverken udenlandske eller danske, skal sætte deres helbred på spil for en arbejdsgiver. Det kræver blot politisk handling!

Indlæg bragt i A4 22.05.21