Arbejdsgivere kan ikke uden videre bruge corona som grund til at sætte medarbejdere ned i løn – eller ligefrem fyre dem. Det fastslår en ny afgørelse i Afskedigelsesnævnet, hvor FH har vundet en sag for HK Privat.

I den konkrete sag havde en tandlæge sidste sommer varslet en lønnedgang på over 4.000 kr. om måneden for to klinikassistenter. Arbejdsgiveren begrundede lønnedgangen med økonomiske vanskeligheder på grund af corona. ”Vores økonomi er hårdt presset som følge af covid-19”, som der stod i varslingsbrevet.

Tandlægen valgte sjovt nok at varsle lønnedgangen kort tid efter, at en ny overenskomst for klinikassistenterne var trådt i kraft – en overenskomst, som gav dem små 500 kr. ekstra om måneden.

Coronakrise ikke er en fribillet, som arbejdsgiverne kan hive frem og så slippe afsted med hvad som helst overfor deres medarbejderne

Arne grevsen

Lavere løn, nej tak

De to klinikassistenter accepterede ikke lønnedgangen. Og blev derefter begge afskediget.

Godt nok var fyringerne varslet efter reglerne – men uden saglig begrundelse, mente de to klinikassistenter. De gik derfor til deres fagforening HK Privat med påstand om usaglig fyring.

Og det har de nu fået ret i. Sagen er netop blevet afgjort i Afskedigelsesnævnet, hvor FH har vundet sagen for HK.

Fyringerne VAR usaglige, vurderede opmanden. Ikke mindst fordi tandlægen ikke fremlagde dokumentation for den pressede økonomi i form af fx regnskaber eller budget. Desuden var lønudgifterne på klinikken allerede barberet drastisk ned, da to andre assistenter kort tid forinden var blevet afskediget.

Tandlæger imod ny overenskomst

I opmandens optik hjalp det heller ikke på sagligheden, at opsigelserne faldt kort tid efter, at klinikassistenterne havde fået en ny overenskomst, der ville give dem en mindre lønstigning (se faktaboks om facebook-sag nederst).

Endelig blev fyringerne varslet på tidspunkt, hvor der var lempet væsentligt på corona-restriktionerne. Derfor var det på det tidspunkt uklart, hvor mange af klinikken patienter, der ville fortsætte i klinikken.

FH: Vigtig afgørelse

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen, glæder sig over afgørelsen.

”Vi har nu fået et rettens ord for, at corona ikke er en fribillet, som arbejdsgiverne kan hive frem og så slippe afsted med hvad som helst overfor deres medarbejderne”, siger han. 

Næstformand i HK Privat, Anja Camilla Jensen, siger det sådan her:

”Afgørelsen sætter to streger under, at de grundlæggende principper stadig gælder: Det kræver saglighed at opsige en medarbejder, og man skal respektere de overenskomster, som man er en del af”.

De to klinikassistenter får hver en godtgørelse på hhv. 4 og 7½ uges løn. for usaglig fyring.

Tandlæger i fælles front mod ny overenskomst

FH fører i øjeblikket også en anden sag for HK Privat mod Tandlægeforeningen om ’organisationsfjendtlig adfærd’.

Sagen kort: Tandlægeforeningen og HK Privat indgik – efter et dramatisk forløb – i maj 2020 en aftale om en ny overenskomst for klinikassistenter. Tandlægernes krav var bl.a. at få adgang til at modregne overenskomststigningerne i de personlige tillæg; det lykkedes ikke.

Umiddelbart efter at OK-forhandlingerne var afsluttet, startede en tråd på facebook blandt medlemmer af Tandlægeforeningen (TL) med opfordring til at omgå overenskomsten, nemlig ved at nedsætte klinikassistenternes personlige tillæg.

Uddrag af facebook-tråd.

 [indlæg af tandlæge X]: …”Min strategi er nu at stemme JA (til overenskomsten) – men samtidig varsle, at 2. lønstigning (…) skal kompenseres i det personlige tillæg…  Covid-19 krisen kan på den måde blive katalysator for en tiltrængt proces med tilpasning af lønudgifter. Hvis vi er mange, der anlægger samme strategi, tænker jeg, vi i fællesskab kan få sendt et tydeligt signal om, at dette er vilkåret på tandklinikker nu. Et signal om en økonomi under pres. Det signal kan jeg jo ingenlunde sende ene klinikejer. Vi skal være flere…

…Jeg vil opfordre TL til at lave juridiske værktøjer/udkast til at varsle disse lønreduktioner … senest samme dag, hvor resultatet af afstemningen foreligger”.

[svar fra centralt medlem af TL, der havde været med til OK-forhandlingerne]: …Jeg beder sekretariatet om at sætte i værk.

HK fandt disse indlæg organisationsfjendtlige, da de direkte opfordrer til at begå brud på parternes overenskomst. HK har derfor bedt FH gå ind i sagen, der nu verserer ved Arbejdsretten.