Genopretningen er i gang igen

Coronakrisen har sendt dansk økonomi i bakgear af flere omgange – særligt da pandemien brød ud i foråret sidste år. Da restriktionerne blev lempet hen over sommeren, blev der hurtigt hentet en del af det tabte. Og på nuværende tidspunkt er genopretningen også i gang igen efter vinterens nedlukning.

”Genåbning og vaccineudrulning er fantastisk nyt for økonomien og arbejdsmarkedet. Der er også udsigt til, at genopretningen får mere fart på de kommende måneder og sender os godt ind i 2022”.

FH forventer på den baggrund en BNP-vækst på 2¼ pct. i år, stigende til knap 3½ pct. næste år, hvilket vil være den kraftigste fremgang i dansk økonomi i 16 år.

Vi har sunde offentlige finanser. Det har coronakrisen ikke ændret nævneværdigt på. Det skal vi bruge til at sikre, at vi kommer ud af krisen i god form med investeringer, som også gavner samfundet på længere sig

Jonas Schytz Juul.

Beskæftigelsen ventes at stige med 25.000 personer i år efter faldet på 22.000 personer sidste år. Dermed er der udsigt til, at beskæftigelsen igen stiger til over 3 mio. personer. FH skønner, at beskæftigelsen stiger med yderligere 42.000 personer de næste par år.  

Stadig stor usikkerhed

Der er det seneste år iværksat massiv finanspolitisk stimulans bl.a. med en række hjælpepakker samt trepartsaftaler med midlertidig lønkompensation og mulighed for arbejdsfordeling. Det har holdt hånden under økonomien og lønmodtagerne og mildnet de negative konsekvenser af COVID-19.

”Hjælpepakkerne og trepartsaftalerne har været helt afgørende for, at dansk økonomi har klaret sig bedre end frygtet”, siger Jonas Schytz Juul, som dog samtidig påpeger, at vi endnu ikke kan lægge coronakrisen helt bag os.

Læs FH analyse

Dansk økonomi er ved at rette sig efter de slag, coronakrisen har givet. FH venter, at aktiviteten og beskæftigelsen når tilbage på niveauet fra før krisen i løbet af det næste års tid.

LÆS HELE ANALYSEN: Gode muligheder for et stærkt comeback! (iPaper)

”Der er stadig noget at hente for at komme tilbage på det spor, vi var på, inden pandemien brød ud. Der er også fortsat en række usikkerheder, der kan påvirke økonomien. Både på kort og lidt længere sigt”.

Usikkerheden om den økonomiske udvikling skyldes ikke kun den usikkerhed, som virussen forårsager. Dansk økonomi udvikler sig i flere spor i øjeblikket, og det er usikkert, om der kommer en længere periode, når sundhedskrisen er overstået, hvor økonomien og arbejdsmarkedet skal tilpasse sig nye mønstre. Dertil ved vi endnu ikke meget om, hvordan sundhedskrisen, nedlukningen og fjernundervisningen vil påvirke os på lidt længere sigt.

Investér i et stærkt comeback

Krisen er altså ikke slut endnu. Men der er gode muligheder for, at vi kan komme ud af den i god form. For at det skal lykkes, er det vigtigt, at finanspolitikken fortsat understøtter en hurtig genopretning og bidrager til at undgå, at coronakrisen sætter sig varige spor.

”Vi har sunde offentlige finanser. Det har coronakrisen ikke ændret nævneværdigt på. Det skal vi bruge til at sikre, at vi kommer ud af krisen i god form med investeringer, som også gavner samfundet på længere sigt”, siger Jonas Schytz Juul.

FH foreslår, at der bl.a. investeres i tiltag, som fremmer den grønne omstilling, og i ny teknologi og innovation – herunder grønne og digitale løsninger.

”Coronakrisen har for alvor vist, hvor vigtig fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er for dansk økonomi. Og her er Danmark jo i en klasse for sig. Det må vi ikke lægge fra os. Vi skal blive ved med at investere i fortsat gode omstillingsmuligheder og tryghed for lønmodtagerne”, siger Jonas Schytz Juul.

FH mener derfor også, at der løbende skal investeres i kompetencer og læring, så vi ruster os til fremtidens arbejdsmarked. Desværre er mange års udhuling af dagpengene med til at svække dynamikken. Hvis vi skal hurtigt ud af krisen og imødegå fremtidens udfordringer, skal der derfor også bedre dagpengedækning til.

Samtidig er det vigtigt for FH, at der investeres i at udbygge og udvikle rammerne for den offentlige sektor, så coronakrisen ikke kommer til at sætte et negativt aftryk på fremtidens velfærd.

LÆS HELE ANALYSEN: Gode muligheder for et stærkt comeback!