Dansk økonomi står stærkt. Det har ikke ændret sig væsentligt det seneste år. Vi har historisk høj beskæftigelse, reallønsfremgang og stigende boligpriser. Samtidig er der styr på de offentlige finanser.

De sidste seks års opsving er sket uden opbygning af væsentlige ubalancer. Forbrugerne har konsolideret sig, virksomhederne er velpolstrede, og forbrug og investeringer er ikke for lånte penge.

Når pengepolitisk stimulans er begrænset, får finanspolitik stor betydning. Her skal vi huske lektien fra den seneste krise: Vi skal investere os ud af en evt. krise – ikke spare os ud af den. 

Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom i FH

Normalt vækst aftager efter mange års opsving

Samtidig er fremgangen på boligmarkedet i høj grad drevet af fundamentale forhold frem for spekulation.

Efter mange års opsving er det normalt, at væksten aftager, og at fremgangen i beskæftigelsen sker i et mere afdæmpet tempo.

Det sker samtidig med, at væksten hos nogle af vores vigtigste samhandelslande er på vej ned i gear. Foreløbige tal viser fx svag negativ vækst i 2. kvartal i Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Det vil ramme dansk eksport. Derfor er det godt, at dansk økonomi og konkurrencekraft i udgangspunktet er stærk. Det gør os godt rustet til at modstå modvind fra udlandet.

Dansk økonomi holder sig oven vande

Hovedscenariet er derfor også stadig, at dansk økonomi holder sig oven vande og er på vej i en blød landing. Samme vurdering har Finansministeriet i sin nye Økonomisk Redegørelse.

Men der er grund til at holde øje med bevægelser ude i verden, hvor en række usikkerheder truer den økonomiske stabilitet. Hårdt Brexit, handelskrig, frygt for recession i USA og vækstnedgang i Kina er alle risikofaktorer for, at verdenshandlen vil lide et alvorligt knæk og sende global vækst til tælling.

Det stiller krav om ekstra bevågenhed for at kunne justere den økonomiske politik, hvis det skulle blive nødvendigt.


Kontakt

  Der er ikke meget pengepolitisk ammunition at skyde med. Den amerikanske centralbank har mulighed for at sænke renten, og gjorde det også i juli, selv om der fortsat er pæn vækst i landet.

  Når pengepolitisk stimulans er begrænset, får finanspolitik stor betydning

  I euroområdet er renten helt i bund. ECB må ty til andre foranstaltninger, bl.a. de såkaldte TLTRO (lån til bankerne til favorable vilkår), som der igen kommer en runde af. I Sverige er manøvrerummet også snævert med en negativ rente.

  Når pengepolitisk stimulans er begrænset, får finanspolitik stor betydning. Her skal vi huske lektien fra den seneste krise: Vi skal investere os ud af en evt. krise – ikke spare os ud af den. Tyskland og Sverige er faktisk blandt duksene, når det kommer til de offentlige finanser og har plads til at lempe finanspolitikken. Det samme gælder Danmark.

  Dansk økonomi vil ikke gå fri, hvis risikofaktorerne bliver til virkelighed. Men med en robust økonomi og gode redskaber i værktøjskassen tyder det ikke på, at vi ryger i dyb økonomisk krise de næste par år. Selv om frygten fylder i den aktuelle debat, er der stadig størst sandsynlighed for, at det ikke sker.

  Indlægget er bragt på Børsen.dk 30.08.19