Når økonomerne talte om, at usikkerheden omkring konjunkturbilledet var ekstraordinær stor, da COVID-19 ramte dansk jord, var det med god grund.

Over 80.000 job gik tabt i 1. halvdel af 2020, og mange tusinde mistede arbejdet. Men med genåbningen hen over sommeren er vi igennem den værste modvind.

Godt halvdelen af det store dyk i aktiviteten og beskæftigelsen er hentet i 3. kvartal, og ledigheden er faldet fem måneder i træk.

Bedre gennem krisen end andre lande

Vi slipper således efter alt at dømme bedre igennem krisen end mange andre lande. Det kan vi bl.a. takke de mange hjælpepakker for. Ikke mindst trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, som holdt hånden under mere end en kvart million lønmodtagere, da det så værst ud.

Vi skal investere os ud af krisen – ikke spare os ud af den. De offentlige finanser er fortsat sunde, og der er plads til at give økonomien det nødvendige ekstra skub.

Allan Lyngsø Madsen

Krisen er dog langt fra overstået. Der er stadig 28.000 flere ledige nu end før krisen, og så længe COVID-19 er i samfundet, vil det lægge en dæmper på økonomien. Genopblussen af smitten, nye restriktioner og øget usikkerhed betyder, at vi ser ind i en afslutning på 2020 med fortsatte udfordringer.

Det er selvfølgelig godt nyt, at vi måske allerede i begyndelsen af det nye år kan tage hul på vaccineprogrammet. Men der vil gå noget tid, før alle restriktioner kan fjernes, og før forbrugere og virksomheder helt har genvundet troen på fremtiden.

Ligesom der sideløbende med vaccinationsprogrammet skal ske en tilbagerulning af hjælpepakkerne, og virksomhederne igen skal til at stå på egne ben.

Risiko for økonomiske efterveer

Vi har således udsigt til en langsom genopretning det næste års tid. Og ifølge FH’s nye økonomiske prognose når vi først tilbage på niveauet fra før krisen i løbet af 2022.

Selv om vi har god grund til at glæde os over, at Danmark indtil videre har klaret sig bedre, end man havde frygtet, må vi ikke hvile på laurbærerne. Der er stadig risiko for, at vi ender med økonomiske efterveer, når vaccinationsindsatsen har fuld effekt i forhold til forekomsten af COVID-19. Det må ikke ske.

Derfor er det rigtigt godt, at finanspolitikken er brugt med stor kraft. Vi skal nemlig investere os ud af krisen – ikke spare os ud af den.

De offentlige finanser er fortsat sunde, og der er plads til at give økonomien det nødvendige ekstra skub. Onsdagens politiske aftale med flere tiltag til genstart af økonomien er et vigtigt skridt i den retning. Og der er flere grønne initiativer i støbeskeen.

FH’s helhedsplan viser vejen

Her viser FH’s helhedsplan netop vejen til, hvordan vi både kan sætte ind mod klimaudfordringerne, skabe flere gode job og sikre social retfærdighed.

Der skal investeres i uddannelse og opkvalificering for at sikre en fortsat stor omstillingsevne. Og så er det afgørende, at vi udvikler den offentlige sektor. Offentlig service af høj kvalitet er en vigtig drivkraft for vækst og velstand.

Opskriften er altså klar. Følger vi den, kan vi ikke alene få Danmark hurtigere tilbage på sporet. Vi kan også komme ud på den anden side i en endnu stærkere og grønnere form.

Indlæg bragt i Børsen 04.12.20