Efter et kraftigt tilbageslag i foråret har dansk økonomi og arbejdsmarkedet delvist rejst sig igen i 3. kvartal. Således steg BNP med 4,9 pct. efter et fald på 7,0 pct. i 2. kvartal, mens beskæftigelsen med en stigning på 49.000 personer har hentet godt 60 pct. af det kraftige dyk i 2. kvartal. Det viser netop offentliggjort tal fra Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden faldt med 3.600 fuldtidspersoner i oktober og er dermed faldet de seneste fem måneder. Med den kraftigt stigende ledighed i foråret er der dog stadig 28.000 flere ledige nu end i februar 2020, dvs. inden coronakrisen ramte os. Der er aktuelt 131.200 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 4,6 pct. af arbejdsstyrken.

– Coronakrisen har indtil videre ført til 28.000 flere ledige. Det er langt færre end frygtet, og det skyldes ikke mindst de mange hjælpepakker og trepartsaftaler, der er blevet gennemført. Den midlertidige lønkompensation har holdt hånden under hundrede tusinde lønmodtagere, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Risiko for at krisen sætter sig varige spor

– Men når det er sagt, så er krisen langt fra overstået. Desværre må vi forberede os på en afslutning på året, hvor flere risikerer at miste deres arbejde. Med en genopblussen af COVID-19, nye restriktioner – både herhjemme og i udlandet – og fortsat stor usikkerhed, så tyder det på, at genopretningen holder en pause de kommende måneder.

– Det er derfor også afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe økonomien tilbage på sporet og give de ledige bedre muligheder for hurtigt at komme i arbejde igen. Ellers er der stor sandsynlighed for, at coronakrisen sætter sig langvarige spor, siger Mette Hørdum Larsen.

Læs notat