Mange stemmer, særligt i denne avis, efterlyser politiske tiltag, der kan øge velstanden. Hovednøglen til at nå i mål med den ambition er højere produktivitet.

En ny analyse fra Finansministeriet viser dog, at produktiviteten i Danmark er steget langsommere i de senere år end tidligere. Og det er kun en ringe trøst, at det samme gælder i de lande, vi typisk sammenligner os med.

Hvordan får vi så produktiviteten op i et højere gear?

Konkurrence er afgørende

Her spiller konkurrence mellem virksomheder en afgørende rolle. For konkurrence tilskynder både de enkelte virksomheder til at tænke nyt, samtidig med, at den fremmer en dynamik, så de mest produktive virksomheder vokser og erobrer markedsandele fra mindre produktive virksomheder.

Produktivitetsrådet dedikerer således også en del af årets rapport til manglende konkurrence på produktmarkederne. Men desværre er analysen gået lidt under radaren på grund af COVID-19.

Amerikansk undersøgelse

I rapporten refererer rådet til en amerikansk undersøgelse af den ikke-finansielle sektor. Her er såvel lønningerne som den ordinære kapitalindkomst faldet som andel af værditilvæksten i perioden 1984-2014. Modsat er profitten steget betragteligt. Især i de brancher, hvor der er sket en stigende koncentration af virksomheder.

Produktivitetsrådet har lavet en tilsvarende analyse for Danmark, som viser stort set samme resultat: at det overnormale kapitalafkast er steget siden 1995. Og det kan skyldes ringere konkurrenceforhold.

Samlet set viser rådets analyser, at vi med fordel kan rette fokus mod produktmarkedet for at øge velstanden herhjemme.

Allan Lyngsø Madsen

Samtidig konkluderer rådet, at der siden 2000 er sket et bemærkelsesværdigt fald i totalfaktorproduktiviteten inden for erhvervsservice, som bl.a. dækker over reklamebureauer og advokatbranchen. Denne tendens genfindes kun i nogen grad i andre lande og kan derfor afspejle konsekvenserne af en svækket konkurrencesituation.

Påvirker forbrugere og erhvervsliv

Er det tilfældet, at konkurrencen er svækket, så går det både ud over forbrugerne, der skal trækkes med dyrere og dårligere produkter. Og det betyder færre investeringer og et mindre dynamisk erhvervsliv.

Derfor konkluderer Produktivitetsrådet også, at det er decideret tankevækkende, at de næsten halverede kapitalomkostninger over de sidste godt 20 år ikke har ført til tilsvarende større investeringer.

Samlet set viser rådets analyser, at vi med fordel kan rette fokus mod produktmarkedet for at øge velstanden herhjemme. Her er der bl.a. behov for at håndtere techgiganternes monopoltendenser på fx reklamemarkedet, og Amazons planer om sætte sig tungt på online-handel.

Ingen enkel løsning

Når det kommer til at sikre en mere effektiv konkurrence, findes der dog ikke nogen enkel trylleformular. I stedet er der mange enkelte tiltag, som tilsammen kan have en mærkbar virkning på vores fælles velstand.

Derfor er det også glædeligt, at regeringens nyligt nedsatte kommission for 2. generationsreformer bl.a. har fået til opgave at finde nye veje til at sikre sund og effektiv regulering af konkurrencen mellem virksomheder. For det er et område, som der er brug for at få kigget nærmere på.

Indlæg bragt i Børsen 20.11.20