COVID-19-pandemien har i den grad sendt verdenshandlen til tælling. Dansk vareeksport faldt med 7 pct. i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, mens tjenesteeksporten oplevede et dyk på 16 pct. i 2. kvartal.

Positivt er det dog, at eksporten trods alt – indtil videre – ikke er gået så meget ned som frygtet, og har klaret sig bedre end i mange andre lande.

Vi skal have genstartet økonomien, og herunder dansk eksport, så krisen ikke bider sig fast.

Allan Lyngsø Madsen

Eksportens sammensætning betyder, at vi har en lidt mindre konjunkturpræget eksport, ikke mindst på grund af en betydelig medicinalindustri. Samtidig er vareeksporten steget lidt i maj og juni – dog fra et lavt udgangspunkt.

Stadig udfordringer

Alligevel er det alt for tidligt at afblæse eksportkrisen. Der er stadig store udfordringer for virksomhederne.

En stor del af den aktuelle eksport er givetvis fortsat trukket af ordrer, som er placeret før krisen. Det giver forsinkede effekter af COVID-19. Så der er en risiko for, at vi foreløbigt kun har set toppen af isbjerget.

En af de store udfordringer er da også fortsat den faldende efterspørgsel. Også selv om virksomhederne nu er lidt mere positivt stemt end i krisens første måneder.

Fx angiver en tredjedel af industrivirksomhederne aktuelt produktionsbegrænsninger på grund af mangel på efterspørgsel. Det er langt flere end under finanskrisen. Dertil ligger vurderingen af industriens eksportordrebeholdning omkring det laveste niveau i ti år.

COVID-19 truer stadig

En anden stor udfordring er usikkerhed om fremtiden. Verdensøkonomien er godt nok langsomt ved at rejse sig fra nedlukningstiden. Og den store europæiske hjælpepakke og de mange nationale stimuluspakker giver håb om bedre tider. Men COVID-19 er her stadig, og flere steder er smitten tilmed blusset op.

Det er glædeligt, at regeringen netop har nedsat Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams.

Allan Lyngsø Madsen

Det giver en frygt for en ny epidemi-bølge med nye restriktioner og begrænsninger, der skaber et usikkert miljø, hvor virksomhederne holder igen med at igangsætte både planlagte og nye investeringer.

En frygt, der oven i købet rammer midt i en tid, hvor der i forvejen var stor usikkerhed bl.a. på grund af Brexit og handelskrig mellem især USA og Kina. Risici, der stadig lever i bedste velgående.

Samlet set er disse faktorer ren gift for en lille åben økonomi som Danmark, hvor vækst, beskæftigelse og velfærd er afhængig af, at vores eksportvirksomheder kan afsætte varer og tjenester på det globale marked.

Forum for genstart af dansk eksport

Derfor er det glædeligt, at regeringen netop har nedsat Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams.

Her skal fagbevægelsen og erhvervslivet sammen med regeringen se på udfordringer og mulige løsninger for en bred vifte af vores eksportvirksomheder. Se på, hvordan vi bedst navigerer os fri af stormen, og får skabt medvind for eksporten.

Vi skal med andre ord have genskabt tilliden til fremtiden. Og vi skal have genstartet økonomien, og herunder dansk eksport, så krisen ikke bider sig fast. Det gavner både virksomhederne, medarbejderne og samfundet generelt.

Indlæg bragt i Børsen 14.08.20