De seneste måneder er det gradvist lykkedes at genåbne samfundet i takt med, at COVID-19 er kommet under mere kontrol. Og med genåbningen er økonomien så småt begyndt at rejse sig igen.

Pessimismen hos forbrugere og virksomheder er ikke så udtalt, som den har været, og forbruget er delvist livet op. Det er positivt.

Vi må ikke tro, at vi nu kan læne os tilbage og se økonomien komme sig helt af sig selv.

Allan Lyngsø Madsen

Men vi må ikke tro, at vi nu kan læne os tilbage og se økonomien komme sig helt af sig selv. Heller ikke selv om samfundet åbnes fuldt op. Krisen er nemlig langt fra overstået.

Flere fyringer

For det første har vi endnu ikke set den fulde effekt af de fyringer, der allerede er sket. Nogle af de lønmodtagere, som blev fyret i begyndelsen af krisen, har haft opsigelsesperioder på tre måneder eller mere. Har de ikke fået nyt job i mellemtiden, melder de sig ledige fra 1. juli og frem.

Det fik vi det første bevis på i går: Over 8.000 meldte sig ledige 1. juli – væsentligt flere end normalt. Faktisk er det den største daglige stigning i nytilmeldte ledige under krisen.

Lønkompensation forlænges ikke

For det andet har over en kvart million lønmodtagere været hjemsendt på midlertidig lønkompensation. Men efter første periode af ordningen sluttede 8. juni har langt færre virksomheder brugt muligheden for at søge om forlængelse.

Mange har kaldt medarbejderne tilbage på arbejde i takt med genåbningen. Men desværre ser vi også virksomheder, som nu frasiger sig lønkompensationen for at tilpasse sig en usikker situation, bl.a. ved at afskedige medarbejdere. Derfor røg det ugentlige antal varslede fyringer i vejret efter 8. juni. Og antallet af tilmeldte ledige begyndte at stige igen efter seks uger med fald.

Usikker tid

Med den gradvise udfasning af hjælpepakkerne, som øger risikoen for endnu flere fyresedler, går vi således en meget usikker tid i møde. Og mit bud er, at usikkerheden som minimum fortsætter året ud.

Udviklingen i dansk økonomi afhænger dog ikke kun af, hvad der sker i vores egen andedam. For eksportsektoren er det også vigtigt, at det går godt i udlandet. Lige nu holder vi vejret og håber, at smittestyring og økonomisk genopretning bliver en succes – både i ind- og udland. Desværre bliver vi nok ikke afklarede på den korte bane.

Behov for mere

Én ting er dog sikkert. Så længe usikkerheden er til stede, vil husholdninger og virksomheder holde igen og lægge en dæmper på aktiviteten, og dermed også jobskabelsen. Usikkerhed er ganske enkelt benzin på krisens bål.

Der er brug for at reducere usikkerheden om den økonomiske udvikling så meget som muligt.

Allan Lyngsø Madsen

Derfor ser jeg heller ikke en hurtig genopretning foran mig, hvis ikke den finanspolitiske stimulans får et ekstra gear både herhjemme og ude. For der er brug for at reducere usikkerheden om den økonomiske udvikling så meget som muligt.

Der er allerede landet en politisk aftale om genopretning med bl.a. udbetaling af indefrosne feriepenge, tilskud til ydelsesmodtagere og øget fradrag for virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling.

Det er skridt i den rigtige retning. Men hvis vi vil undgå, at krisebålet brænder videre, er der behov for mere.

Indlæg bragt i Børsen 03.07.20