I dag frigav Beskæftigelsesministeriet deres seneste udgave af publikationen “Status på arbejdsmarkedet”, som udpeger aktuelle tendenser på arbejdsmarkedet.

Denne gang lægger rapporten særlig vægt på at afdække de økonomiske konsekvenser af arbejdsulykker i Danmark.

I rapportens temakapitel præsenteres chokerende data, der afslører, at de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsulykker i Danmark løber op i svimlende 28,4 milliarder kroner om året.

Det er rystende at konstatere at 40 pct. af ofrene året efter og fire år efter fortsat er uden for beskæftigelse!

Flemming h. Grønsund, FH NÆSTFORMAND

Chokerende data om arbejdsulykker

Dette beløb svarer til arbejdsindsatsen fra cirka 26.000 fuldtidsansatte. Omkostningerne fordeler sig på 2,6 mia. kr. i tab for de tilskadekomne, 14,2 mia. kr. for arbejdsgiverne og 11,5 mia. kr. for det offentlige.

Tallene afslører, at 40 pct. af de ramte, der af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har fået anerkendt sin arbejdsulykke, fortsat er ude af beskæftigelse et år efter arbejdsulykken er indtruffet. Samtidig er de enten på sygedagpenge, dagpenge, selvforsørgede eller trådt helt ud af arbejdsmarkedet.

Det drejer sig årligt om 4-5.000 personer. Det er mange.

Billedet er omtrent det samme fire år efter, arbejdsulykken er indtruffet, hvor kun 60 pct. er i ikke-støttet beskæftigelse, og 15 pct. er skubbet helt ud af arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriets analyse viser videre, at for ramte, der får anerkendt en arbejdsulykke af AES, ses der i gennemsnit et fald i lønindkomsten på 11.000 kr. årligt i det år, arbejdsulykken sker, mens tilskadekomnes lønindkomst falder med 46.000 kr. årligt fem til seks år efter ulykken.

Uhørt stort tab for lønmodtagere

Om de chokerende tal fra Beskæftigelsesministeriet siger FH’s næstformand, Flemming H. Grønsund:

”Vi har jo længe vidst, at alt for mange udsættes for arbejdsulykker på arbejdsmarkedet, og at der ligger et stort arbejde foran os i forhold til at styrke sikkerhed og forbedre arbejdsmiljø på landets arbejdspladser.

Men det er alligevel overraskende, at det årligt koster samfundet næsten 30 mia.kr., og at en forbedret arbejdsmiljøindsats rummer et arbejdsudbudspotentiale på 26.000 helårspersoner. Og det er mindst lige så rystende at konstatere, at 40 pct. af de ramte, som har fået anerkendt sin arbejdsulykke i AES, året efter og fire år efter fortsat er uden for beskæftigelse.

Det er immervæk årligt 4-5.000 lønmodtagere, som får anerkendt en arbejdsulykke og efterfølgende holdes uden for beskæftigelse. Det er et uhørt stort tab at bære for lønmodtagere, der dybest set bare passer deres arbejde”.

Der skal handles nu: Styrk arbejdsmiljøet!

Analysen understreger vigtigheden af at styrke arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser for at mindske de økonomiske byrder og forhindre flere tragiske ulykker.

Beskæftigelsesministeriet ser disse resultater som en vigtig påmindelse om at prioritere arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø og forpligter sig til at tage skridt for at reducere disse omkostninger og skabe et sikrere arbejdsmiljø for alle danskere.

Det her må og skal der politisk gøres noget ved. Vi er glade for forårets politiske arbejdsmiljøaftale og den nye handlingsplan med arbejdsulykker, men vi må ikke stoppe her.

Flemming H. Grønsund

Set i lyset af disse tal og en sort september med hele 6 dødsulykker på de danske arbejdspladser slutter Flemming H. Grønsund:

”Det her må og skal der politisk gøres noget ved. Vi er glade for forårets politiske arbejdsmiljøaftale og den nye handlingsplan med arbejdsulykker, men vi må ikke stoppe her.

Der ligger et kæmpe potentiale i at øge investeringerne i et bedre arbejdsmiljø og sikkerhed, og sikke mange velfærdsopgaver vi kunne få løftet med det større arbejdsudbud, i stedet for samfundsmæssige omkostninger til forsørgelse og sygdomsbehandling.”

Højeste antal ulykker i 14 år

Højeste antal ulykker i 14 år

 I 2023 vil Fagbevægelsens Hovedorganisation omtale alle dødsfald på det danske arbejdsmarked. I 2022 var der 43 dødsulykker i forbindelse med arbejde i Danmark. Det er det højeste antal i 14 år.

Det er uacceptabelt, at så mange lønmodtagere på det danske arbejdsmarked dør på arbejdet!

Vi skal have arbejdsgiverne på banen. Det er deres ansvar, at der er styr på sikkerheden. Derfor sætter fagbevægelsen fokus på arbejdsulykker i 2023 – så vi kan vende udviklingen.

Læs rapporten “Status på arbejdsmarkedet” fra Beskæftigelsesministeriet