Danmarkshistoriens største underskriftindsamling bliver nu en del af arbejderbevægelsens fælles kulturarv.

De mere end 475.000 underskrifter mod at fjerne store bededag optages officielt fredag den 3. marts 2023 i Arbejdermuseets samling og vil udstilles på museet. 

Vi ville selvfølgelig ikke stiltiende acceptere, at regeringen over natten stjal en fridag og de goder, som vi har forhandlet hjem!

Lizette Risgaard

– Vi har vist hele Danmark, at fagbevægelsen kan stå sammen, når det gælder. Vi ville selvfølgelig ikke stiltiende acceptere, at regeringen over natten stjal en fridag og de goder, som vi har forhandlet hjem, siger Lizette Risgaard, formand for FH, og fortsætter:

– Vi har vist, at det ikke er omkostningsfrit at angribe lønmodtagernes rettigheder og den danske aftalemodel. Tak til Arbejdermuseet for at anerkende – og se, at den danske fagbevægelse stadigvæk skriver historie. 

SVM-regeringen præsenterede i starten af det nye år et forslag om at afskaffe store bededag. 

Det vakte stor kritik hos blandt andre fagbevægelsen, som derfor bl.a. startede en underskriftindsamling mod forslaget og fyldte Christiansborg Slotsplads med demonstranter. 

En samlet fagbevægelse har gentagende gange opfordret regeringen til i stedet at indkalde arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger, så man sammen kunne finde løsninger på de samfundsudfordringer, vi står overfor. 

Tirsdag den 28. februar 2023 blev lovforslaget dog vedtaget. Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og De Radikale havde tilsammen flertal. De resterende partier i Folketinget stemte imod afskaffelsen af store bededag.

Bevar store bededag
Bevar store bededag
Bevar store bededag
Et flertal af de valgte politikere på Christiansborg har netop vedtaget at fjerne store bededag. “Det er en skidt dag for lønmodtagerne og for vores stærke danske tradition for samtale og samarbejde”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).