Forestil jer en 25-årig kvinde, der træder ind på arbejdsmarkedet næste år. Vedkommende har 47 års arbejde foran sig, inden hun kan gå på pension som 72-årig.

Det er 47 gange, hun ikke kan holde fri på store bededag sammen med venner og familie. Det svarer til mere end ni ugers ekstra arbejde. Ni ugers pusterum, der i stedet bliver til mere arbejde i et arbejdsliv, der i forvejen er længere end for nogen anden generation i danmarkshistorien.

Jeg kan jo kun drømme om, at regeringen respekterede den danske model lige så meget som de unge

Lizette Risgaard

Derfor bliver de unge hårdest ramt af nedlæggelsen af en fridag, og det er da også den gruppe, der er mest forarget over planerne.

I en ny måling, Epinion har lavet for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), er det kun 10 procent af de 18-34-årige, der støtter regeringens plan. Mens hele 78 procent er imod.

Støtter folkeafstemning

Blandt alle adspurgte er 72 procent imod, mens 18 procent er enige i, at man bør fjerne store bededag. Støtten til forslaget er stigende i aldersgrupperne og er dermed højest hos de 66-årige, hvor godt hver fjerde er tilhænger. Selv i den gruppe er det dog stadig 64 procent, der er imod.

”Det er rigtig godt, at de unge er klar over, hvor stort et indgreb det her er i deres liv. Når vi nu beder dem om at arbejde flere år i takt med, at befolkningen bliver ældre, er det komplet utilstedeligt, at vi også hæver arbejdstiden ved at fjerne en fridag, som de skulle have nydt godt af i årtier,” siger Lizette Risgaard, formand for FH.

De unge er da også suverænt de største tilhængere af at afholde en folkeafstemning om emnet. Det mener hele 82 procent i aldersgruppen, at man burde gøre, mens det blot gælder 42 procent af de ældste og 57 procent samlet set.

Stressepidemi

55 procent af de unge siger ligeledes, at fri- og helligdage som store bededag er vigtige for deres fysiske og mentale helbred, hvilket er højere end gennemsnittet.

”Vi er i en stressepidemi på det danske arbejdsmarked, og heldigvis er de unge meget opmærksomme på at passe på sig selv. Det skal vi opmuntre i stedet for at tvinge dem til at arbejde endnu mere. Det vil kun føre dårlige resultater med sig,” siger Lizette Risgaard.

De 18-34-årige er endda den gruppe, der i klart højest grad vil værne om den danske model. Blot tre procent af de adspurgte i aldersgruppen mener, at regeringen bør afskaffe fridage uden at involvere arbejdsmarkedets parter.

”Jeg kan jo kun drømme om, at regeringen respekterede den danske model lige så meget som de unge,” siger Lizette Risgaard.