Coronavirussen har trukket tæppet væk under økonomien og arbejdsmarkedet. Vi vil i år opleve tilbagegang i dansk økonomi for første gang i over ti år.

Der er sat en stopper for seks års jobfremgang, og ledigheden vil givetvis kravle op på det højeste niveau i otte år.

Coronakrisen vil måske blive historisk dyb. Men vi har gode muligheder for at gøre den historisk kort.

Allan Lyngsø Madsen

FH har netop fremlagt bud på den økonomiske udvikling og konsekvenserne for beskæftigelsen og ledigheden i lyset af COVID-19.

Det er ikke rar læsning. Der vil i år være tale om et historisk kraftigt tilbageslag med det største BNP-fald i moderne tid. Vi skal tilbage til besættelsestiden for at se et voldsommere dyk i aktiviteten.

Fald i forbruget og investeringerne

Det gælder især for privatforbruget og erhvervsinvesteringerne. Det faldt meget under finanskrisen, men det kan meget vel blive værre i år.

Det skyldes, at coronakrisen er kendetegnet ved et pludseligt og voldsomt stød til økonomien med nedlukningen i dele af samfundet. Muligheden for at forbruge er i en periode stærkt begrænset på flere områder.

Køen af arbejdsløse er hurtigt vokset. Og sammen med enorm usikkerhed om fremtiden har det sat virksomhedernes investeringer på hold og hæmmet det private forbrug.

Allan Lyngsø Madsen

Flere virksomheder har oplevet markante fald i indtjeningen. Køen af arbejdsløse er hurtigt vokset. Og sammen med enorm usikkerhed om fremtiden har det sat virksomhedernes investeringer på hold og hæmmet det private forbrug.

Eksporten klarer sig bedre end under finanskrisen

Eksporten er en af de store jokere – på godt og ondt. Afbrudte forsyningskæder og usikkerhed om den økonomiske tilstand hos vores samhandelslande er en ubehagelig cocktail.

Men en stor del af vækstnedgangen i udlandet vedrører – ligesom herhjemme – en nedlukning i hjemmeorienterede serviceerhverv.

Dertil har godstransport ikke været omfattet af de lukkede grænser. Det taler for et lidt mindre tilbageslag i eksporten end det, vi så under finanskrisen.

Et stort plus er dog, at dansk økonomi denne gang har været stærk i udgangspunktet – uden væsentlige ubalancer.

Med robuste forbrugere og virksomheder, og solide offentlige finanser. Det kan betyde, at vi kan få en hurtigere genopretning end det U-scenarie for dansk økonomi, som de tilgængelige nøgletal peger i retning af.

Læs også: FH’s Genopretningsplan: 41 konkrete forslag

Genopretning af økonomien

Nu er det lykkedes at få smittespredningen under kontrol herhjemme og i flere andre lande. Og det har gjort det muligt gradvist at genåbne samfundet. Det vil også gradvist sætte gang i en genopretning af økonomien.

Men det kan ikke stå alene. Efter finanskrisen gik der fem år, før vi fik indhentet den tabte produktion.

Økonomien begyndte faktisk at rejse sig i slutningen af 2009. Men den blev slået ned igen af gældskrise og den daværende regerings ”genopretningsplan” i 2010. Planen var mere en spareplan, der satte den økonomiske udvikling i stå de efterfølgende par år.

Efter finanskrisen gik der fem år, før vi fik indhentet den tabte produktion.. Den fejl må vi ikke begå igen.

Allan Lyngsø Madsen

FH’s plan giver effektivt skub

Den fejl må vi ikke begå igen. Derfor har FH lanceret en genopretningsplan med konkrete forslag, som er designet til hurtigt at kunne sættes i søen, så vi kan give aktiviteten og jobskabelsen et ordentligt og effektfuldt skub.

På den måde kan det tabte hurtigere indhentes.

Coronakrisen vil måske blive historisk dyb. Men vi har gode muligheder for at gøre den historisk kort.

Indlæg i Børsen 22.05.20