Der er meget stor usikkerhed om, hvor store skader økonomien har pådraget sig af nedlukningen af dele af samfundet i Danmark og resten af verden. Det er uvist, hvor hurtigt vi kan komme tilbage på sporet.

Den gradvise genåbning kan ikke stå alene. Vi skal give økonomien et ordentligt skub for at sikre, at de, der har mistet arbejdet, hurtigt kommer i job igen.

Allan Lyngsø Madsen

FH fremlægger tre scenarier for udviklingen i dansk økonomi og konsekvenserne for beskæftigelse og ledighed. Scenarierne spænder fra et fald i BNP i år på 4-8 pct. Hovedscenariet indebærer et fald i BNP på knap 6 pct. i 2020 med en gradvis genopretning og en vækst i underkanten af 3 pct. til næste år.

”Den økonomiske situationen er meget alvorlig. Heldigvis ramte viruspandemien os, da vi var i topform.

Det betyder, at vi stadig har muskler til at kunne komme forholdsvis hurtigt i gang igen,” siger Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i FH.

Stadig stiv kuling

”Men der har været og er stadig stiv kuling fra alle sider.

Derfor må vi indstille os på, at der går noget tid, før vi er tilbage, hvor vi var. Mange virksomheders indtjeningsgrundlag er helt eller delvist forsvundet, og flere tusinde har meldt sig til ledighedskøen.

Derudover er hele verdens motor gearet voldsomt ned og det svækker dansk eksport,” siger Allan Lyngsø Madsen

Der er udsigt til, at beskæftigelsen falder med over 50.000 personer i år og kun delvis vil rette sig op næste år. Samtidig vil bruttoledigheden øges til tæt på 6 pct. af arbejdsstyrken, svarende til et niveau på over 150.000 fuldtidsledige.

God investering med hjælpepakker

Der er indtil videre iværksat hjælpepakker med tilskud, garantier, likviditetstiltag osv. for over 400 mia. kr., som giver staten udgifter for over 100 mia. kr., svarende til op mod 5 pct. af BNP. 

De negative konsekvenser af COVID-19 ville i fravær af hjælpepakkerne have været væsentligt større. De er en god investering, som vi har råd til.

Allan Lyngsø Madsen

”De mange hjælpepakker, som er blevet sat i søen, har været nødvendige. Det gælder ikke mindst trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, der har holdt hånden under mange tusinde lønmodtagere.

De negative konsekvenser af COVID-19 ville i fravær af hjælpepakkerne have været væsentligt større. De er en god investering, som vi har råd til”, fastslår Allan Lyngsø Madsen.

Gradvis åbning kan ikke stå alene

Der er da også grund til lidt optimisme i skrivende stund. Smittespredningen er p.t. under kontrol, og det har åbnet døren for en genåbning af samfundet. Det lysner for økonomien.

”Nu begynder vi gradvist at sætte gang i økonomien igen. Det er godt. Det er der brug for. Det er første vigtige skridt for at komme tilbage i topform,” siger Allan Lyngsø Madsen.

”Men den gradvise genåbning kan ikke stå alene. Vi skal give økonomien et ordentligt skub for at sikre, at de, der har mistet arbejdet, hurtigt kommer i job igen.

Derfor har vi lanceret 41 konkrete forslag, som hurtigt kan sættes i gang, så vi kan få øget aktiviteten og jobskabelsen,” siger Allan Lyngsø Madsen.

Læs også: COVID-19’s mulige konsekvenser for dansk økonomi