Der er mange gode grunde til at investere mere og massivt i indsatsen mod social dumping. Det handler ikke kun om retfærdighed for de medarbejdere, der arbejder til 15 kr. i timen.

Det betaler sig endda mangefold hjem at bekæmpe social dumping. Noget politikerne bør huske, når de forhandler de sidste dele af finansloven.

I perioden fra 2015 til 2018 har SKAT’s kontroller i indsatsen mod social dumping indbragt et provenu på 738 mio. kroner. Da SKAT’s indsats mod social dumping koster omkring 30 mio. kr. årligt, er der tale om en særdeles god forretning. Samtidig er der behov for at gøre indsatsen permanent.

Det er svært at forestille sig, at udenlandske arbejdere pludselig stopper med at komme til Danmark efter 2022. Og medarbejderne har brug for at vide, at de også har et arbejde om et par år.

Arne Grevsen, Næstformand FH

Risikerer at braindraine indsatsen mod social dumping

Pt. står indsatsen til at falde bort efter 2022. Det er svært at forestille sig, at udenlandske arbejdere pludselig stopper med at komme til Danmark efter 2022. Og medarbejderne har brug for at vide, at de også har et arbejde om et par år. Ellers risikerer vi at braindraine indsatsen mod social dumping.

Stor bekymring blandt lønmodtagerne for social dumping

En analyse fra FH viser, at 59 % af lønmodtagerne mener, at de danske politikere gør for lidt for at bekæmpe social dumping.

24 % af lønmodtagerne ser udenlandsk arbejdskraft som en trussel mod deres jobmuligheder.

Uden indsatsen risikerer vi at se flere sager som Padborg-sagen, hvor der blev betalt timelønninger på helt ned til 15 kr. Derfor var det godt, at Socialdemokraterne før valget foreslog at øge indsatsen op til 250 mio. kroner. Desværre er forslaget endnu ikke blevet til noget.

Men det kan rød blok jo hurtigt lave om på. Finansloven for næste år er en god anledning til, at realisere løfterne om en større indsats og gøre den permanent.

Flere og flere udenlandske lønmodtagere til Danmark

Og behovet er stort. Der bliver ved med at komme flere og flere udenlandske lønmodtagere til Danmark. Antallet af udenlandske arbejdstagere i Danmark er steget med 32 % siden 2015. Modsat er bevillingerne i samme periode faldet – fra 184,1 mio. kr. til 158,1 mio. kr. – et fald på 14,1 %.

Det er en meget bekymrende og skæv udvikling, som bør bekymre både Christiansborg og arbejdsmarkedets parter.

Der er nemlig flere ting der tyder på, at der er stigende udfordringer med social dumping. Eksempelvis fandt Københavns kommune snyd med løn og arbejdsvilkår i 7 ud af 10 tilfælde i deres indsats mod social dumping hos deres leverandører sidste år.

Stor bekymring blandt lønmodtagerne for social dumping

Et andet eksempel er Solesi-sagen, hvor det italienske firma Solesi i 2017 fik en bod fra Arbejdsretten for at snyde 130 udenlandske bygningsarbejdere for i alt 14 mio. kr. under et byggeri for Dong Energy i Fredericia.

Derfor er der også stor bekymring blandt lønmodtagerne for social dumping.

En analyse fra FH viser, at 59 % af lønmodtagerne mener, at de danske politikere gør for lidt for at bekæmpe social dumping og 24 % af lønmodtagerne ser udenlandsk arbejdskraft som en trussel mod deres jobmuligheder.

På den baggrund har FH fire forslag:

  • For det første bør bevillingerne til bekæmpelse af social dumping være permanente. Desuden bør bevillingen fremover følge udviklingen i udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.
  • For det andet bør der afsættes ressourcer til kontrol af den reviderede godskørselslov og udstationeringslov.
  • For det tredje bør der stilles krav om, at arbejdsklausuler skrives ind i alle offentlige kontrakter. Dertil skal der afsættes en pulje, som støtter kontrollen af, at arbejdsklausulerne overholdes.
  • Fjerde og sidste forslag går ud på, at arbejdsgivere, der forsætligt bryder reglerne i de forskellige ordninger for udenlandsk arbejdskraft, bør fratages retten til at benytte ordningerne.
Social dumping: Figur der viser, andelen af fuldtidspersoner der kommer til Danmark som udenlandsk arbejdskraft.

Debatindlægget er bragt i Altinget 14. november 2019

Arne Grevsen

Vil du læse flere skarpe holdninger, debatindlæg og politiske udmeldinger?