Download billeder af Arne Grevsen på Skyfish
Fotograf: Jesper Ludvigsen

Sekretær Hanne Bang Jacobsen, hbj@fho.dk, tlf. 3524 6029

Politiske områder og udvalg

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Økonomi og velfærd
 • Forretningsudvalget
 • Hovedbestyrelse

Repræsentationer 

 • Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg vedr. EU-arbejdsret
 • Den permanente voldgiftsret
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
 • AE (bestyrelse, generalforsamling)
 • Arbejdernes Landsbank (repræsentantskab)
 • Højstrupgård A/S
 • Arbejdsretten – dommersuppleant
 • Højstrupfonden
 • Virksomhedsforum

CV

Fødselsdato: 19. april 1956

Arbejde


1987: Valgt næstformand Gartnernes Fagforening Odense
2004: Valgt Gruppeformand for det grønne område SiD/3F
2015: Valgt 1. næstformand i LO
2019: Valgt 2. stedfortrædende formand

Uddannelse

Gartner

Tidligere organisationsarbejde

1982: medlem af Gartnernes Fagforening Odenses Ungdomsudvalg1984: medlem af Gartnernes Fagforenings Miljøudvalg
1994: Valgt til SiD’s hovedbestyrelse
2001: Valgt som formand for SiD’s Lønudvalget
2004: medlem af LO’s hovedbestyrelse