De faglige organisationer skal have bedre muligheder for at kontrollere de udenlandske virksomheder inden for rammerne af det arbejdsretlige system.

Arne Grevsen

SOCIAL DUMPING

Bag hver femte ud af de ti største og mest alvorlige sager om social dumping står italienske skandalefirmaer

Italienske firmaer står for hver tredje arbejdstime blandt de udstationerede medarbejdere på danske byggeprojekter

Statsministeren har sat fokus mindsteløn. Fint – nu mangler vi, at staten tager sin myndighedsopgave alvorligt med at kontrollere skat og arbejdsmiljø hos udenlandske firmaer i Danmark, mener næstformand i FH, Arne Grevsen,.

EKSPLOSIV STIGNING

Antal registrerede arbejdsopgaver fra italienske firmaer er steget 533 i 2014 til 2230 i 2018. Første halvår af 2019 er der allerede gået 1990 opgaver til italienske firmaer.

En opgørelse fra 3F viser, at bag de ti største sager om social dumping står italienske skandalefirmaer.

Vi kæmper for dine løn- og ansættelsesvilkår

Arne Grevsen, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fakta om Arne Grevsen