Socialdemokratiet har i dag lanceret en række konkrete forslag, der skal give myndigheder markant større muskler i kampen mod social dumping. Bl.a. skal myndighedsindsatsen gøres permanent og myndighederne skal have mulighed for at tjekke byggerier på privat grund.

Forslag af dén kaliber er stærkt tiltrængt, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Social dumping og brug af illegal arbejdskraft er desværre langtfra ukendte fænomener i Danmark: For nylig så vi fx sager om filippinske chauffører, der blev betalt helt ned til 15 kr. i timen og boede under horrible forhold i Padborg. Der er stærkt behov for at styrke indsatsen mod social dumping, som Socialdemokratiet foreslår,” siger næstformand i FH, Arne Grevsen.

Hvis man ønsker en stabil indsats, er det ikke seriøst med midlertidige løsninger, der hele tiden skal genstartes fra nul. Det er afgørende, at myndighedsindsatsen mod social dumping gøres permanent

Arne Grevsen, næstformand FH

Nødvendigt med permanent myndighedsindsats

I dag er indsatsen mod social dumping kun midlertidig og skal genforhandles løbende.

”Hvis man ønsker en stabil indsats, er det ikke seriøst med midlertidige løsninger, som hele tiden skal genstartes fra nul. Det er helt afgørende, at myndighedsindsatsen mod social dumping gøres permanent. Desuden bør bevillingerne til indsatsen følge den stærkt stigende tilgang af udenlandsk arbejdskraft til Danmark, sådan som S også foreslår – ellers svækkes det samlede kontroltryk, ”siger Arne Grevsen.

Han pointerer, at det også i kroner og ører kan betale at sætte ind mod social dumping: Skats indsats mod social dumping indhentet har hele 738 mio. kr. fra 2015-2018. Det viser en beregning fra Skattestyrelsen.

Højere bøder, ja tak

Socialdemokratiets øvrige forslag om højere bøder ved brug af illegal arbejdskraft, krav om ID-kort på byggepladser m.m. kan FH også kun bakke varmt op om.

”I dag er bøderne på et niveau, hvor det nærmest kan betale sig at have illegal arbejdskraft, uanset om man bliver opdaget – det holder ikke, ” siger Arne Grevsen.

Samtidig påpeger Arne Grevsen, at Inger Støjbergs nylige beslutning om – egenhændigt og helt uden om Folketinget – at lempe for adgangen til udenlandske landbrugsmedhjælpere er et skridt i den helt gale retning. Forslaget gør, at der gives adgang til arbejdskraft i landbruget til en elevløn på 15.000 kr. om måneden uanset, om de er under uddannelse, har basale sprogfærdigheder m.m.

Sådan vil S sætte ind mod ulovlig arbejdskraft

I helhedsplan for dansk udlændingepolitik vil Socialdemokratiet slå hårdt ned på ulovlig arbejdskraft.

Partiets forslag:

  • Bødestraffen for virksomhedsejere, der bruger ulovlig arbejdskraft, skal tredobles.
  • Der skal gives en permanent bevilling på 250 mio. kr. årligt til indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft.
  • Der skal indføres ID-kort for alle, der arbejder på en byggeplads.
  • Skattemyndighederne skal have adgang til byggepladser på privat grund.
  • Det skal være muligt at fratage virksomhedsejere retten til at drive virksomhed ved brug af ulovlig arbejdskraft.
  • Der skal være registrering af nyansatte og ansættelsesbevis på første arbejdsdag.
  • Der skal indføres kontantregistrering i digitale kasseapparater.
  • På transportområdet skal regler skærpes og kontrollen øges.