Ledighed

Nyheder, analyser og dokumentation om ledighed.

Danmark har sunde offentlige finanser og råd til at pumpe alle de midler ud i økonomien, der skulle være behov for. Det kan vise sig at være en rigtig god investering mht ledighed.

Alternativet kan blive meget dyrt. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at efterspørgslen og produktionen kommer op i gear igen efter krisen.

Det er vigtigt at sikre, at de, som har mistet arbejdet på grund af krisen, hurtigt kommer i arbejde igen”, siger økonom i FH,

Mere om ledighed

Den aktive arbejdsmarkedspolitik er den indsats, der gøres for at få ledige i arbejde.

Det kan eksempelvis være uddannelse eller tilskud til at arbejde i en virksomhed.

Det er ét ben i vores trebenede flexicuritymodel, sammen med et socialt sikkerhedsnet (dagpenge, kontanthjælp og lignende). Samt fleksible muligheder for arbejdsgiverne til at hyre og fyre.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledigheden steg svagt i oktober

Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige steg fra september 2023 til oktober 2023 med 500 fuldtidspersoner til et niveau på 85.300 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten ligger dermed på 2,8, hvilket er uændret i forhold til september 2023.

A-kasseforsøget hjælper ledige i job

Evaluering viser stor tilfredshed med a-kasserne

Det såkaldte a-kasseforsøg, hvor a-kasserne overtager ansvaret for de arbejdsløse i begyndelsen af deres ledighedsperiode, er blevet slutevalueret. Evalueringen peger på stor tilfredshed hos de arbejdsløse og et mere blandet billede i forhold til effekten af indsatsen.

Nedslidning: Regeringen svigter nedslidte seniorer!

Sådan! Regeringen dropper nedskæring af seniorordninger

Regeringen har netop offentliggjort, at de dropper forringelsen af seniorpension og afskaffelsen af seniorjob. Regeringen har ellers tidligere i regeringsgrundlaget varslet, at man vil sammenlægge seniorpension og den såkaldte Arne-pension,…

Integration: Invandrere og flygtninge modtager hjælp og undervisning på sprogskole

FH: Vismænds ønske om opstramning risikerer at give bagslag

Vismændene konkluderer endnu engang, at dansk økonomi klarer sig bedre end forventet, og at de offentlige finanser er sunde, selv om der er en mindre afmatning i sigte. Det er nu vigtigt at sikre, at de mennesker, der netop er kommet ind på arbejdsmarkedet, også får mulighed for at blive der, ligesom virksomhederne må indse, at de er i direkte konkurrence om arbejdskraften, mener formand for FH, Morten Skov Christiansen.