Ledighed

Nyheder, analyser og dokumentation om ledighed.

Danmark har sunde offentlige finanser og råd til at pumpe alle de midler ud i økonomien, der skulle være behov for. Det kan vise sig at være en rigtig god investering mht ledighed.

Alternativet kan blive meget dyrt. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at efterspørgslen og produktionen kommer op i gear igen efter krisen.

Det er vigtigt at sikre, at de, som har mistet arbejdet på grund af krisen, hurtigt kommer i arbejde igen”, siger økonom i FH,

Mere om ledighed

Den aktive arbejdsmarkedspolitik er den indsats, der gøres for at få ledige i arbejde.

Det kan eksempelvis være uddannelse eller tilskud til at arbejde i en virksomhed.

Det er ét ben i vores trebenede flexicuritymodel, sammen med et socialt sikkerhedsnet (dagpenge, kontanthjælp og lignende). Samt fleksible muligheder for arbejdsgiverne til at hyre og fyre.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ordningen med uddannelse for ledige virker – pas på den!

I en tid, hvor flere partier har rettet det hårde spareskyts mod beskæftigelsesindsatsen, advarer fagbevægelsen politikere om at kassere det, der virker. Nye tal viser, at jobrettet uddannelse for arbejdsløse er en gevinst for samfundsøkonomien.

Vi er ikke i mål med at håndtere den her krise. Næste år kan blive et rigtig hårdt år for medlemmerne, og derfor forventer jeg et fokus på lønmodtagerfamilier i den kommende finanslov

Fortsat mindre-regulering vil sende dagpengene på katastrofekurs

Med den igangværende inflation og forventninger fremadrettet vil værdien af dagpengene være forringet med ca. 1.200 kr. om måneden allerede næste år, svarende til den købekraft man havde for ca. 20 år siden. De konservatives 2030-plan vil med en aflysning af beskæftigelsestillægget og en fortsættelse af mindre-reguleringen bringe kompensationsgraden for en gns. FH-lønmodtager ned på 42 pct. i 2030. Det vil samtidig betyde, at 400.000 a-kassemedlemmer vil have en kompensationsgrad på under 1/3 af tidligere indkomst. Det vil være en markant trussel mod fleksibiliteten og trygheden, som kendetegner den danske model.

Konservatives plan vil sende dagpengene på katastrofekurs

Dagpengene er i fuld gang med at blive ædt op af inflationen. Til næste år vil købekraften være forringet helt ned til det niveau, der var for 20 år siden. Alligevel vil de Konservative barbere yderligere: Med deres 2030-plan vil 400.000 a-kassemedlemmer kun få en tredjedel af deres løn i dagpenge, hvis de bliver ledige. Det viser beregninger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Uden for et jobcenter med mange cykler

Fald i ledigheden i august nok en enlig svale

Ledigheden faldt en smule i august efter tre måneder med stigninger. Dansk økonomi befinder sig dog nu i et vendepunkt med udsigt til vækstpause og svagere udvikling på arbejdsmarkedet, herunder stigende arbejdsløshed. Derfor vil faldet i august desværre nok være en enlig svale. Vi kommer dog fra et stærkt udgangspunkt, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledigheden steg i juli for tredje måned i træk

Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige steg fra juni 2022 til juli 2022 med 2.800  fuldtidspersoner til et niveau på 77.800 fuldtidspersoner. Det efterlader  ledighedsprocenten på 2,7, hvilket er 0,1 pct.-point over…