Regeringen har netop offentliggjort, at de dropper forringelsen af seniorpension og afskaffelsen af seniorjob.

Regeringen har ellers tidligere i regeringsgrundlaget varslet, at man vil sammenlægge seniorpension og den såkaldte Arne-pension, hvilket vil indebære betydelige forringelser af seniorpensionen, og at man vil afskaffe seniorjobordningen.

Men de forslag lægges nu på hylden ifm. med regeringens offentliggørelse af deres 2030-plan.

Fagbevægelsen har skarpt kritiseret regeringens oplæg til at forringe tilbagetrækningsordninger for syge og nedslidte seniorer. Vi har kæmpet hårdt for at undgå forringelser, og jeg er på lønmodtagernes vegne rigtig glad for, at der nu bliver lyttet!

Nanna Højlund

”Fagbevægelsen har skarpt kritiseret regeringens oplæg til at forringe tilbagetrækningsordninger for syge og nedslidte seniorer.

Vi har kæmpet hårdt for at undgå forringelser, og jeg er på lønmodtagernes vegne rigtig glad for, at der nu bliver lyttet”, siger næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund.

Konkret betydet det, at seniorpension fortsat vil være en visitationsbaseret ordning, der giver seniorer med et betydeligt arbejdsevnetab mulighed for at trække sig tilbage op til 6 år før folkepensionen, mens Arne-pensionen fortsat vil give seniorer med lange arbejdsliv ret til at trække sig tilbage op til 3 år før folkepensionen.

På længere sigt håber jeg der bliver plads til at forbedre Arne-pensionen, så flere får ret til tidlig pension!

Nanna højlund

”På længere sigt håber jeg der bliver plads til at forbedre Arne-pensionen, så flere får ret til tidlig pension.

Det giver tryghed for de danskere, der har udsigt til rigtig mange år på arbejdsmarkedet, og som ser ind i en stigende folkepensionsalder”, udtaler næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund.

Også seniorjobordningen bevares. Ordningen er en integreret del af efterlønsordningen, som giver ledige seniorer mulighed for et kommunalt job, hvis de opbruger dagpengeretten og har mindre end 5 år til efterlønnen.

”Det er meget positivt, at seniorjobordningen fastholdes.

Det er en mindre ordning, som ikke desto mindre udgør et vigtigt sikkerhedsnet for mennesker i efterlønsordningen, der sidst i arbejdslivet bliver ramt af langtidsledighed”, siger næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund.

Fagbevægelsen har flere gange peget på, at ingen bliver raske af forringede tilbagetrækningsmuligheder, men deler ønsket om at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet, for mange seniorer vil gerne blive ved med at arbejde, hvis de kan.

Det handler blandt andet om muligheder og rammevilkår – om arbejdsmiljøet, senioraftalerne og redskaberne i beskæftigelsespolitikken.

FH Udspil

FH Udspil

FH har i juni 2023 lanceret et omfattende seniorudspil med konkrete initiativer, der kan læses her:

Bedre vilkår for seniorer