I øjeblikket taler vi meget om tilbagetrækning. For få år siden handlede det om at sikre retten til tidlig pension for mennesker med lange arbejdsliv – i dag handler meget af debatten om at forringe tilbagetrækningsmulighederne.

”Vores eneste svar på den her udfordring kan ikke være, at vi bare bliver ved med at gøre det sværere at komme på pension.

Vi er i stedet nødt til at sikre bedre vilkår for fastholdelse på arbejdsmarkedet samt bedre hjælp til ledige kolleger sidst i arbejdslivet,” siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Sådan hjælper vi seniorerne i beskæftigelse

FH lancerer i dag et nyt seniorudspil, der indeholder 16 konkrete tiltag, hvoraf en del handler om bedre hjælp til ledige.

Det er veldokumenteret, at det er vanskeligt for ledige seniorer at få nyt job. 23 procent af arbejdsløse 60-64-årige har været ledige i lang tid – markant flere end andre aldersgrupper.

Samtidig vælger flere ledige seniorer at trække sig tilbage sammenlignet med deres jævnaldrende i beskæftigelse. Med andre ord bliver et stort antal seniorer altså presset til at pensionere sig, fordi de ikke kan finde et job.

”Det skal vi simpelthen kunne gøre bedre. Både af hensyn til den enkelte ledige senior, som gang på gang må se sig vraget til jobs, vedkommende ellers er kvalificeret til. Men selvfølgelig også af hensyn til samfundsøkonomien,” siger Nanna Højlund.

Det er simpelthen ikke godt nok, og jeg vil virkelig opfordre arbejdsgiverne til at se indad

Nanna Højlund

FH foreslår at tilbyde ledige seniorer langt bedre muligheder for at komme tilbage i arbejde. Både med ret til personlig rådgivning i kommune eller a-kasse, bedre adgang til videreuddannelse, hvis man har en forældet uddannelse, og i form af udvidet adgang til jobrettet uddannelse og jobrotation.

Sådan holder vi på seniorerne

En del af initiativerne i FH’s udspil handler om fastholdelse.

Vi ser alt for ofte, at seniorer forlader deres job og går på pension, fordi de ikke kan holde til jobbet længere – og her er et stort potentiale, for mange ville faktisk gerne blive på arbejdsmarkedet

NANNA Højlund

”Vi ser alt for ofte, at seniorer forlader deres job og går på pension, fordi de ikke kan holde til jobbet længere – og her er et stort potentiale, for mange ville faktisk gerne blive på arbejdsmarkedet.

Derfor har vi en række forslag til, hvordan man kan styrke mulighederne for at videreuddanne sig til funktioner, man kan holde til. Det kan både være i form af sporskifte til en helt anden branche, eller gennem opkvalificering til mindre fysisk belastende jobs,” siger Nanna Højlund.

Også seniorernes arbejdsmiljø bør vi se på. For eksempel foreslår FH, at vi skal have mere viden om seniorers sygefravær, at vi skal sætte 20 millioner kroner årligt af til at lave aktiviteter for seniorerne på de enkelte arbejdspladser, og at der skal sikres de rigtige rammer for det videnscenter om seniorpolitik, som er aftalt i finansloven for 2023.

”Det er meget glædeligt, at Folketinget har sat penge af til at lave et videnscenter, for det kan i den grad hjælpe os til at kortlægge, hvordan vi helt konkret kan motivere flere ældre kolleger til at blive hængende et år eller to mere. Det ser vi frem til at blive en stor del af,” siger Nanna Højlund.

Endelig bør vi ikke længere se pensionsopsparinger som formue, da det tvinger ledige til at tilbagekøbe deres pension, før de kan modtage kontanthjælp eller andre ydelser, hvis de har fået en ydelse i seks måneder.

”Det er hamrende uretfærdigt, og det skaber stor utryghed blandt ledige seniorer. Og den utryghed kan få nogle til at vælge en tilbagetrækningsordning i stedet for at fortsætte som aktivt jobsøgende. Det skal vi have ændret,” fastslår Nanna Højlund.

Tid til et opgør med aldersdiskrimination

En veldokumenteret barriere blandt seniorerne er aldersdiskrimination.

I maj 2023 offentliggjorde Aalborg Universitet en undersøgelse, der viser, at sandsynligheden for at blive ansat falder betragteligt med alderen.

I februar 2022 offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet en evaluering af puljen til særlig indsats for ledige over 50 år, der viste, at halvdelen af de adspurgte har oplevet at blive fravalgt på grund af alder.

I 2021 offentliggjorte Konsulenthuset Ballisager en undersøgelse baseret på godt 1.000 danske arbejdsgivere, der er blevet spurgt om deres rekrutteringspraksis, som viser, at hver femte virksomhed fravælger kandidater baseret på alder.

”Det er vanskeligt at komme med konkrete forslag, der kan komme aldersdiskriminationen til livs – men der er noget dybt paradoksalt i, at arbejdsgiverne efterspørger mere arbejdskraft, og at vi samtidig ser den ene undersøgelse efter den anden pege på, at virksomhederne diskriminerer seniorerne. Det er simpelthen ikke godt nok, og jeg vil virkelig opfordre arbejdsgiverne til at se indad”, siger Nanna Højlund.

Forslag til en arbejdsmarkedspolitisk seniorpolitik

Læs også: FH klar med nyt udspil: 16 initiativer skal fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet (A4-medier.dk)