I Konvergensprogrammet for 2023 indgår en markant opjustering af det finanspolitiske råderum på 16 mia. kr. frem mod 2030.

Det er ubetinget godt nyt ifølge FH-formanden.

”Regeringens konvergensprogram er den bedste nyhed længe. Og i øvrigt endnu et søm i kisten på den krisefortælling, der har været bagtæppet for reformer, der skærer i lønmodtagernes rettigheder, og som vi i fagbevægelsen længe har sat spørgsmålstegn ved” siger Morten Skov Christiansen og fortsætter:

Vi skal bruge råderummet klogt og investere mere i Danmarks fremtid, så vi kan gå en tryg og grøn fremtid i møde. Og så skal vi være meget mere ambitiøse, når det handler om at investere i uddannelse, velfærd og tryghed for lønmodtagerne

MORTEN SKOV

”Dansk økonomi er bomstærk, og beskæftigelsen er historisk høj. For mig er det et billede på, at den danske arbejdsmarkedsmodel stadig leverer varen, og at danskerne grundlæggende ønsker at være i arbejde og bidrage til fællesskabet,” siger Morten Skov Christiansen.

LÆS konvergensprogram 2023 på Finansministeriets hjemmeside

Investeringer i velfærd, uddannelse og tryghed

Med et nyt og pænere bagtæppe for de offentlige finanser bør der sættes en mere ambitiøs reformkurs med mere fokus på investeringer og mindre fokus på pisk.

”Vi skal bruge råderummet klogt og investere mere i Danmarks fremtid, så vi kan gå en tryg og grøn fremtid i møde. Og så skal vi være meget mere ambitiøse, når det handler om at investere i uddannelse, velfærd og tryghed for lønmodtagerne,” siger Morten Skov Christiansen.

Han peger afslutningsvist på, at regeringens kommende 2030-plan skal skrives med en mere ambitiøs pen.

”Regeringen har i sit regeringsgrundlag peget på mange akutte udfordringer, som vi deler bekymringen for i fagbevægelsen. Men økonomien er ikke én af dem. Tværtimod skal vi bruge det økonomiske råderum til at skrue op for investeringerne frem mod 2030. Og det forventer jeg, at regeringen har for øje i den kommende 2030-plan,” afslutter Morten Skov Christiansen.

Retfærdig grøn omstilling

grønomstilling.dk